1.–2. apr. 2020

Unngå fallgruvene, lær hvordan du leder og motiverer en gruppe mot felles mål.

Meld meg på

Er du ansatt som leder for personer eller en arbeidsgruppe uten å inneha det formelle personalansvaret? Møter du utfordringer eller trenger du innspill for å sikre gjennomslag i rollen din? Da passer dette kurset for deg.

Vi tar for oss følgende temaer:

Virkemidler for å nå frem med ditt budskap

Hvordan koordinere teamet og fordele ansvar

Hvordan lede og motivere ulike mennesketyper

Hvordan etablere milepæler for å sikre fremdrift

Ofte kan det være nok å kjenne de riktige virkemidlene du skal benytte til riktig tid. Dette kurset gir deg nyttige råd om hvordan du setter deg i respekt, skaper fremdrift og samtidig motiverer de du omgir deg med. Her får du muligheten til å styrke dine kommunikasjonsferdigheter og dermed fremstå som en tydelig leder for ditt team.

Tre gode grunner for å delta:

 • Du får verktøy og metoder som gjør det enklere å lede uten å være sjef
 • Du får anledning til å reflektere over egne og andres erfaringer og problemstillinger
 • Du får ny energi og blir bedre rustet til å møte hverdagens små og store utfordringer

Målgruppe:

Kurset er skreddersydd for deg som fungerer som stedfortreder, koordinerer prosjekter eller styrer en arbeidsgruppe. Passer også for fagpersoner som ønsker større gjennomslagskraft opp mot sjefen, overfor kollegaer, samarbeidspartnere eller kunder.

Arbeidsform:

Lederkurset går over to dager, og involverer praktisk ledelsestrening, oppgaver, erfaringsutveksling og ledelsesteori forankret i aktuelle problemstillinger.

Skriv ut

09:00 - 09:30

Registrering

Registrering med kaffe/te og lett frokost

09:30 - 16:00

Program dag 1

Hvilken ledertype er du

 • Hvilke styrker og svakheter har du i ditt lederskap
 • Slik utvikler du deg til en bedre leder
 • Hvordan identifiserer du dine lederferdigheter
 • Hvilke utfordringer har du som leder uten personalansvar

Plikter og rettigheter som leder

 • Hvilke områder må du beherske som leder
 • Gjennomslagskraft i rollen – lær de viktigste virkemidlene
 • Hvilke verktøy kan hjelpe deg til å lykkes i rollen
 • Hva kjennetegner de dyktige lederne

Å lede uten å ha det formelle lederansvaret

 • Hvordan setter du deg i respekt, og får medarbeiderne med deg
 • Hvilke spilleregler gjelder i ditt team
 • Hvordan sette klare mål for ditt lederskap

Hvordan koordinere teamet og fordele ansvar

 • Hvordan kan du forberede deg for å sikre samarbeid
 • Hva kreves for å skape et velfungerende team
 • Hvilke suksesskriterier må ligge til grunn for å lykkes
 • Kommunikasjonsverktøy som sikrer tydelige budskap og åpenhet

Hvordan synliggjøre og belønne den enkelte

 • Om å lede og motivere ulike mennesketyper
 • Bli bevisst hvordan du oppfattes og påvirker andre
 • Slik får du frem det beste i hver medarbeider
 • Hvordan gi konstruktive og tydelige tilbakemeldinger

09:00 - 16:00

Program dag 2

Hvor skal vi, og hvordan når vi målet sammen

 • Hvordan sette tydelige og oppnåelige mål i en gruppe
 • Hvordan etablere milepæler og en fremdriftsplan
 • Hvordan skape engasjement og eierskap for mål og visjoner

Motiverende lederskap gjennom dialog og samarbeid

 • Hvordan sikre at ditt budskap fører til fremdrift og samarbeid
 • Kommunikasjon som nøkkel til godt samarbeid
 • Styrk ditt lederskap gjennom å bli sikrere, bedre og tydeligere i din kommunikasjon

Slik håndterer du utfordrende situasjoner og uoverensstemmelser

 • Hva handler konflikten om
 • Hvordan identifisere problemet uten å ta side i konflikten
 • Hvordan imøtekomme kolleger som utfordrer ditt lederskap og skaper misnøye i gruppen

Hvordan opprettholde egenmotivasjon og glede i lederrollen

 • Hva inspirerer deg
 • Finn glede i detaljene
 • Hvordan synliggjør du hva som motiverer deg
 • Sammen er vi sterke - hvordan finne måter å motivere hverandre og løfte sammen når det butter

Lunsj begge dager kl. 1200 - 1300

 • Sverre Gjestrum

  Bedriftspartner AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Fra fagekspert til suksessfull leder

15. okt.–13. nov.