8. des.
kl. 09:45–13:00
BI Stavanger, STAVANGER

Er du leder eller mellomleder? Nå kan du delta på Næringsforeningens og BIs populære "Lederskolen" i vår regi!

Meld meg på

Beskrivelse

Ledelsesfaglig forum har kjøpt plasser på høstens samlinger i "Lederskolen". NB! Først til mølla!

"Lederskolen" er et tverrfaglig møtested for ledere og mellomledere og tilbyr foredrag om tema innen ledelse. Du har nå mulighet å delta gratis på høstens samlinger. Til gjengjeld ber vi om at du melder avbud i god tid om du blir forhindret, slik at andre får mulighet til å delta.

Introduksjon av høstens siste tema.

Hva skal lederen gjøre når intelligente maskiner tar over mange av oppgavene og medarbeiderne stort sett leder seg selv? Vegard Kolbjørnsrud er forsker på samhandling, digitalisering og kunstig intelligens. Han kommer til Lederskolen for å snakke om dette svært så aktuelle temaet.

Fremtidens organisasjon er preget av smidig samhandling på tvers av skillelinjer. Men dagens frosne strukturer er ikke egnet til å styre fremtidens flytende arbeidsstyrke. Parallelt gjør kunstig intelligens og robotikk sitt inntog i arbeidslivet. Vi får en helt ny arbeidsdeling mellom menneske og maskin.

Vegard Kolbjørnsrud er postdoktor i strategi ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture. Han forsker, underviser og rådgir innen strategi, nye organisasjonsformer, styring av samhandling, digitalisering og kunstig intelligens. Kolbjørnsrud har nylig publisert i tidsskrift som Harvard Business Review, Strategic Organization og Strategy & Leadership og forskningen hans har blitt dekket i flere medier.

På Lederskolen vil han forsøke å besvare disse nøkkelspørsmålene:

  • Hvordan vil kunstig intelligens endre lederens jobb?
  • Hvilke ferdigheter må fremtidens leder ha?
  • Hvordan organiserer og styrer man en smidig organisasjon?
  • Hvordan kan ledere og virksomheter forberede seg?

Kolbjørnsrud vil dele innsikter fra en studie av 1770 ledere fra 14 land (inkludert Norge og Norden) om hvordan kunstig intelligens vil endre jobben deres, samt flere års forskning innen organisering av samhandlingsnettverk. Han vil berøre disse nøkkelspørsmålene: Hvordan vil kunstig intelligens endre lederens jobb? Hvilke ferdigheter må fremtidens leder ha? Hvordan organiserer og styrer man en smidig organisasjon? Hvordan kan ledere og virksomheter forberede seg?