14.–15. feb. 2018

Å lede er et fag. Få innsikt i det teoretiske og bli skodd for rollen på en grundig måte!

Meld meg på

Fjas til side. Teknas medlemmer har høy fagkompetanse innen ulike fagområder, og vi merker stor etterspørsel etter et solid tilbud innen faget ledelse. Dette kurset svarer på nettopp dette behovet.

Kurset passer for deg som har liten eller ingen ledererfaring, går med lederambisjoner eller rett og slett har ledererfaring og ønsker faglig påfyll. Målet er å gi deg økt trygghet i rollen din.

Få innsikt i:

 • Grunnlag for god ledelse

 • Ulike ledelsesteorier

 • Organisasjonsstruktur og -kultur

 • Kommunikasjon og adferdstypologi

 • Operativ ledelse og selvledelse

Kurset er teoretisk og praktisk rettet. Bli kjent med terminologi, metoder og tankesett som gjør deg bedre i stand til å håndtere ulike utfordrende situasjoner du møter i din arbeidshverdag.

Merk at det er begrenset antall plasser for å sikre deg det beste læringsutbyttet. Vi legger også opp til interaksjon mellom deltakere og kursholder.

Skriv ut

09:00 - 09:30

Registrering med lett frokost

09:30 - 16:00

Dag 1

Et grunnlag for god ledelse

-Hva er kjernen i ledelse?

-Virkemidler ledere gjøre nytte av?

-Ressurser

-Menneskesyn

-Motivasjon

Referanseramme for ledelse

-Ledelseslogikk

-Ledelsesroller

-Ledelsespedagogikk

Ledelsesteorier

-En-dimensjonal ledelse

-To-dimensjonal ledelse

-Tre-dimensjonal ledelse

-Fler-dimensjonal ledelse

Organisasjonsstruktur

Organisasjonskultur

09:00 - 16:00

Dag 2

 • Strategisk ledelse
 • Forretningsidé -Visjon -Lederfilosofi og spilleregler
 • Kommunikasjon
 • Atferdstypologi
 • Relasjonell kompetanse -Terminologi -Indre profil -Ytre profil
 • Operativ ledelse -Delegering -Tilbakemelding -Medarbeidersamtale
 • Selvledelse – å utvikle seg selv -Stress og stressmestring -Personlig effektivitet
 • Frode Reksten

  Høgskolelektor

  Condeco AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: