30. mai
kl. 08.30–11.30
Microsoft Teams, Nettbasert

Her får du psykologbistand til å forstå krisereaksjoner hos deg selv og dine medlemmer, samt hvordan du best ivaretar deg selv i rollen som tillitsvalgt i disse dager.

Meld meg på

Beskrivelse

På dette kurset får du:

  • Innsikt i hva som er normalreaksjoner på krise og hvordan du best kan håndtere egne og andres reaksjoner
  • Innsikt i hvordan du best kan ivareta deg selv i rollen som tillitsvalgt i og etter endringsprosesser

Læringsform

For å gi deg som deltar optimalt utbytte samler vi maks 10 tillitsvalgte i dette digitale møtet. Det legges opp som en kombinasjon av teori og plenumsdiskusjon. Du vil få tilsendt en lenke til Teams-møtet rett før kurset. Merk deg at vi sender til adressen du har oppgitt til Tekna.

Hvordan håndtere både dine egne og andres reaksjoner

Tekna-tillitsvalgte har i den senere tid vært involvert i flere saker der medlemmer har blitt rammet av endrings- og nedbemanningsprosesser. Dette er situasjoner som ofte oppleves utfordrende og følelsesmessig belastende. Under disse prosessene kan både ansatte og tillitsvalgte komme i strekk, og de grunnleggende behovene vi alle har for mening og mestring, respekt og påvirkning kommer i spill. Det blir viktigere enn noen gang å opptre både profesjonelt og medmenneskelig. Tekna er opptatt av å sette våre tillitsvalgte i best mulig stand til å ivareta medlemmer og seg selv i slike situasjoner, og oppfordrer med det alle våre tillitsvalgte til å delta.

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i private-, statlige og kommunale virksomheter.