8. mars
kl. 09.30–16.00

Øk kompetansen din innen konflikthåndtering, og få teknikker for å beholde roen i møte med vanskelige personer og situasjoner.

Meld meg på

De fleste har møtt på utfordrende situasjoner der man har måttet håndtere uenighet, konflikter og vanskelig adferd. I enkelte tilfeller eskalerer situasjonen, og man har behov for støtte og mer kompetanse for å forstå og håndtere det som skjer. Det får du i dette kurset.

Kurset passer for deg som omgås personer som du opplever som vanskelige å samarbeide med. Dette kan være i jobbsammenheng, eller i andre situasjoner hvor det er forventet at du forholder deg profesjonelt til situasjonen.

Når man står i en konflikt, eller må forholde seg til mennesker som man opplever som vanskelige, koster det energi. Følelsen av å ikke nå frem, bli misforstått eller ikke bli tatt på alvor kan være tappende og frustrerende. I dette kurset vil du lære mer om hvordan du kan få det bedre i relasjonen til denne andre. Du får øve på teknikker for å stå stødig og løse opp i det som er krevende, og for å snu situasjonen

Kurset er interaktivt, og vi setter fokuset på deg og det du står i. Målet er at vi sammen finner tilnærminger som gjør at du har det bedre, og som gjør at du på sikt opplever å få resultater somsnur situasjonen.

Læringsmål på kurset:

 • Forstå hva som kjennetegner en konflikt

 • Kunne anvende konfliktløsningsteknikker

 • Kunne anvende selvledelsesteknikker for å ha det bedre i vanskelige situasjoner

I etterkant av kurset tilbyr kurslederne en oppfølgingssamtale for å hjelpe deg i din videre prosess dersom du har behov for det.

Målgruppe:

Dette kurset passer for deg som sliter med konflikter, vanskelig adferd eller uenigheter på arbeidsplassen eller i andre profesjonelle sammenhenger. Du vil ha nytte av kurset enten du er leder, nyansatt, kundeansvarlig, tillitsvalgt, eller har en annen rolle.

Arbeidsform

Kurset består av noe forelesning og diskusjon rundt konfliktteori, men hovedtyngden ligger på øvelser i å håndtere konkrete utfordringer deltakerne har.

Avbestillingsregler

Skriv ut

09.00 - 09.30

Registrering med enkel frokost, kaffe og te

09.30 - 16.00

Agenda

 • Hva kjennetegner vanskelige personer?
 • Hva gjør at du opplever din situasjon som vanskelig?
 • Generelt om konflikter og kommunikasjon

  Lunsj

 • Hvordan kan jeg tilnærme meg problemet på en løsningsorientert måte?

 • Hvordan stå i situasjoner som du opplever vanskelige?
 • Hvilke valg har du – og hva gjør du fremover?

  Lunsj varer i en time, omtrent mellom 12.00 og 13.00

 • Jannecke Bugge

  Co-Founder

  Brave leadership AS

  Jannecke har utdannelse som sivilingeniør og er sertifisert coach.

  Hun har gjennom sin yrkeskarriere alltid interessert seg for mennesker og relasjoner. Hun arbeider etter en forutsetning om at alle mennesker gjør så godt de kan – det gjør at hun er en tillitsbygger som alltid er nysgjerrig på hva som stopper deg fra å nå ditt fulle potensiale.

  Jannecke har arbeidet med salg, HR, vært endringskonsulent, lederutvikler og leder.

 • Anna Svanberg

  Brave leadership AS

  Anna har utdannelse innenfor HR og Personalledelse og er sertifisert coach.

  Utvikling står høyt på Annas liste over hva hun brenner for. Gjennom sin erfaring fra idrett, utdanning og yrkeserfaring har det alltid vært hennes ledestjerne. Hun er alltid nysgjerrig på hva vi kan lære om oss selv, spesielt når verden ikke går helt den veien vi hadde tenkt.

  Anna har arbeidet i salg, HR, Kommunikasjon, og vært konsulent innen org- og lederutvikling og vært leder på flere nivåer.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Design thinking - for innovasjon og nytenking

6.–7. feb.
Bouvet Norge AS, OSLO