18. apr.
kl. 10.00–17.00
Arrangementet er avlyst

Få en gjennomgang av regler og rammeverk for medbestemmelse og innflytelse du som tillitsvalgt må kjenne til. Kurset tar også for seg ulike endringssituasjoner hvor du vil bli involvert.

Meld meg på

Du som tillitsvalgt har en viktig rolle i endringsprosesser!

Arbeidsplasser er i kontinuerlig endring. Dette skjer blant annet i form av omorganisering, virksomhetsoverdragelse og nedbemanning. Et godt samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte kan gjøre prosessen rundt dette bedre for de involverte.

Nyttig kurs og fornøyde deltakere

Flere hundre tillitsvalgte har gjennomført kurset de siste årene. Tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode: Godt kurs, fint at det er komprimert til én dag, kurset har god kursdokumentasjon og oppleves som en viktig måte å forberede seg til vanskelige tider.

Kursets målgruppe

Teknas lokale tillitsvalgte i private virksomheter.

Vil du lære mer om hvordan du kan være en god mental støtte i endringsprosser?

Meld deg på dette digitale kurset 19.4 hvor våre psykologer gir gode råd om hvordan du som tillitsvalgt og støttespiller bedre kan takle krise og endringsprosesser.

Disse kurse er fordypningskurs i tillitsvalgtopplæringen

Du må ta grunnkurset før du deltar på fordypningskurs.

Se grunnkurset og fordypningskurs for deg som tillitsvalgt her.

Praktisk informasjon om reise og refusjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23104

Skriv ut

Tirsdag 18. april 2023

Kursledere fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09.15 - 10.00

Registrering og enkel servering

10.00

Arbeidsgivers endringsadgang

  • Tillitsvalgtes rolle
  • Rett til informasjon og medbestemmelse
  • Omorganisering
  • Nedbemanning
  • Permittering
  • Virksomhetsoverdragelse

13.00

Lunsj

14.00

Kurset fortsetter

17.00

Avslutning

17.00 - 18.30

Middag