26. okt.
kl. 08.45–11.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Dette kurset er et ekstratilbud til tillitsvalgte som vil følge kurs digitalt.

Meld meg på

Beskrivelse

Du som tillitsvalgt har en viktig rolle i endringsprosesser!

Arbeidsplasser er i kontinuerlig endring. Dette skjer blant annet i form av omorganisering og nedbemanning. Flere står nå også i permitteringer. Et godt samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte kan gjøre prosessen rundt dette bedre for de involverte.

Kursets målgruppe

Teknas lokale tillitsvalgte i private virksomheter.

Lenke til kurset

Du vil få tilsendt en lenke til Teams-møtet rett før kurset.

Dette er et fordypningskurs i tillitsvalgtopplæringen

Du må ta grunnkurset før du deltar på fordypningskurs.

Se grunnkurset og fordypningskurs for deg som tillitsvalgt her.