19. apr.
kl. 16.30–20.00

Vi inviterer alle tillitsvalgte i Rogaland til dialogmøte. På møtet stiller Marte Nordhus og Trond Wiberg fra Hovedstyret, og fokus er på saker som kan/vil bli tatt opp på Representantskapsmøtet i Tromsø i juni. Det blir informasjon, diskusjon og muligheter til å formidle viktige signaler fra medlemmer i din del av organisasjonen.

Meld meg på

Beskrivelse

Teknas Representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 9.-11. juni 2023. Som tidligere år vil Hovedstyret gjerne ha innspill fra grunnorganisasjonen før R-møtet. Dermed håper vi på oppslutning fra mange. Meld deg på dialogmøte enten du er tillitsvalgt fra lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene, Tekna Ung eller er studentkontakt.

Hensikten med møtene er å informere og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på R-møtet, og å fange opp signaler fra medlemmene gjennom de tillitsvalgte. Dialogmøtet er en viktig arena for foreningspolitisk påvirkning. Det er også en god anledning til nettverksbygging på tvers av Tekna og en hyggelig sosial samling.

Om dialogmøtet

Praktiske opplysninger

  • Etter møtet blir det felles middag, og en anledning til uformell prat og nettverksbygging.
  • Angi ved påmelding eventuelle allergier eller matpreferanser.
  • Reisekostnader for tilreisende dekkes av Tekna. Les mer om reiseregninger for tillitsvalgte her . Prosjektnummer 236514.
  • Dette møtet er åpent kun for tillitsvalgte og frivillige i Tekna.

Program

  • 16.15-16.30: Enkel bevertning står klar
  • 16.30-20.00: Dialogmøte
  • 20.00-22.00: Middag og sosialt samvær

Velkommen til et hyggelig møte!

Digitalt dialogmøte

Det blir dialogmøter åtte ulike steder i Norge, fra Harstad i nord til Arendal i sør, slik at alle tillitsvalgte skal få muligheten. Det blir ingen digitale dialogmøter denne våren, men som forberedelse til R-møtet blir det to digitale møter (23. og 25. mai) hvor forslagsstillerne kort vil presentere sine forslag. I tillegg har ulike deler av organisasjonen også egne forberedende møter. Følg med på invitasjoner som kommer!

Finn frem:

Adresse: Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger