24. okt.
kl. 18.00–20.00

Hovedstyret inviterer alle tillitsvalgte i Vestland til dialogmøte i Bergen om utviklingen av Tekna og status på hovedstyrets arbeid og utvalgte saker som skal opp på Representantskapsmøte neste sommer.

Meld meg på

Beskrivelse

Som tillitsvalgt i Tekna regner vi alle som har et verv i Tekna; studenter, avdelingsstyrer, avdelingsfagråd og bedriftstillitsvalgte, valgkomiteer og R-møterepresentanter.

Til vårt møte i Bergen kommer president Lars Olav Grøvik og hovedstyremedlem Marte Nordhus. Fra generalsekretariatet kommer direktør for arbeidsliv og juss Marianne Gran Juriks.

Om dialogmøtet

Teknas representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 9.-11. juni 2023 i Tromsø. Som tidligere år inviterer hovedstyret til to dialogmøter med grunnorganisasjonen før R-møtet, det ene nå på høsten og det andre til våren 2023.

Hensikten med møtene er å informere og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på R-møtet, i tillegg til å fange opp signaler fra medlemmene gjennom deres tillitsvalgte.

Valgte R-møterepresentanter, tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene, Tekna Ung og studentkontakter oppfordres alle til å møte.

Dialogmøtet er en viktig arena for foreningspolitisk påvirkning og vi håper at mange deltar. Dette er også forum for de lokale tillitsvalgte å bli kjent med hverandre.

Praktiske opplysninger

  • Etter møtet blir det felles middag, og en anledning til uformell prat og nettverksbygging.
  • Reisekostnader for tilreisende dekkes av Tekna. Les mer om reiseregninger for tillitsvalgte her . Prosjektnummer 227137.
  • Dette møtet er åpent kun for tillitsvalgte i Tekna.

Program

  • 18.00-20.00: Dialogmøte
  • 20.15-22.00: Middag og sosialt samvær

Velkommen til et hyggelig møte!