28. okt.
kl. 16.30–22.00

Hovedstyret inviterer alle tillitsvalgte i Nord-Norge til dialogmøte om utviklingen av Tekna og status på hovedstyrets arbeid og saker som skal opp på Representantskapsmøte neste sommer.

Meld meg på

Beskrivelse

Som tillitsvalgt regner vi alle som har et verv i Tekna; studenter, avdelingsstyrer, fagråd og bedriftstillitsvalgte, valgkomiteer og R-møterepresentanter.

Til oss i Nord-Norge kommer hovedstyremedlemmene, Margrethe Esaiassen og Trond Wiberg. Fra generalsekretariatet kommer direktør for IKT og digitale tjenester, Håvard Angen Rye.

Om møtet

Teknas representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 9.-11.juni 2021 i Tromsø. Som tidligere år inviterer hovedstyret til to dialogmøter med grunnorganisasjonen før R-møtet, det ene nå på høsten og det andre til våren 2023.

Hensikten med møtene er å informere og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på R-møtet, og å fange opp signaler fra medlemmene gjennom deres tillitsvalgte.

Valgte R-møte representanter, tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene, Tekna Ung og studentkontakter oppfordres alle til å møte.

Dialogmøtet er en viktig arena for foreningspolitisk påvirkning og vi håper at mange deltar. Dette er også forum for de lokale tillitsvalgte å bli kjent med hverandre.

Velkommen til et hyggelig møte!

Digitalt dialogmøte:

Det arrangeres et rent digitalt dialogmøte for de som ikke kan eller ønsker å delta på de fysiske møtene. Dette bli avholdt 8. november. Mer informasjon følger.

Eventuelle reise- og oppholdskostnader

Reise- og oppholdskostnader dekkes av Tekna. Les mer om reiseregninger for tillitsvalgte her Prosjektnummer 228019

Andre opplysninger

Etter møtet blir det felles middag, og en anledning til uformell prat og nettverksbygging. I forbindelse med dialogmøtet, holder Fagrådet i Nord-Norge sitt møte lørdag 29.10. kl 09:00-12:00 (kun medlemmer av fagrådet). De fleste vil ha behov for overnatting til søndag, da det er dårlig med flyforbindelser lørdag. Fagrådet og Tekna Tromsø jobber derfor med et faglig tilbud til de reisende. Mer info kommer om dette kommer.