21. apr.
kl. 13.00–22.00

Hovedstyret inviterer alle tillitsvalgte i Midt-Norge til dialogmøte om utviklingen av Tekna, status på hovedstyrets arbeid og utvalgte saker som skal opp på Representantskapsmøtet.

Meld meg på

Beskrivelse

Teknas representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 9.-11. juni 2023 i Tromsø. Som tidligere år inviterer hovedstyret til et dialogmøte med grunnorganisasjonen i forkant av dette.

Hensikten med dialogmøtet er å informere og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på R-møtet, og å fange opp signaler fra medlemmene gjennom deres tillitsvalgte.

Hovedstyret ønsker dialog med tillitsvalgte i Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal) om hva de tenker om hovedstyrets arbeid i perioden og hva Tekna bør fokusere på i tiden fremover. Mer informasjon om innholdet på møtet kommer.

Dialogmøtet er en viktig arena for foreningspolitisk påvirkning, og vi håper at mange deltar. Dette er også et forum for de lokale tillitsvalgte å bli kjent med hverandre.

Valgte R-møterepresentanter, tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene, Tekna Ung og studentkontakter oppfordres alle til å møte.

Selve dialogmøtet varer fra kl 16.45-20.00, og det er fullt mulig å delta kun på denne delen av programmet.

Lunsj og minikurs i forkant

I forkant av dialogmøtet inviterer Trondheim avdeling til lunsj og minikurset "Magisk kommunikasjon for tillitsvalgte" med Antje Bomann-Larsen. Dette kurset tar for seg hverdagskommunikasjon i tillitsvalgtarbeidet, og du får nyttige modeller for hvordan få gjennomslag, for eksempel å lykkes med verving eller å overbevise ledelsen i bedriften om en sak.

Program

  • 13.00-14.00: Lunsj
  • 14.00-16.15: Minikurs: Magisk kommunikasjon for tillitsvalgte
  • 16.15-16.45: Enkel bevertning, mingling og registrering av nye deltakere
  • 16.45-20.00: Dialogmøte
  • 20.00-22.00: Middag og sosialt samvær

Velkommen til et hyggelig møte!

Praktiske opplysninger

  • Etter møtet blir det felles middag (tapas), og anledning til uformell prat og nettverksbygging.
  • Angi ved påmelding hva du vil delta på, samt eventuelle allergier eller matpreferanser.
  • Reise- og oppholdskostnader for tilreisende (utenfor Trondheimsområdet) dekkes av Tekna. Les mer om reiseregninger for tillitsvalgte her . Prosjektnummer 237501.
  • Dette møtet er åpent kun for tillitsvalgte i Tekna.

Digitalt dialogmøte

Det arrangeres et rent digitalt dialogmøte for de som ikke kan eller ønsker å delta på de fysiske møtene. Mer informasjon kommer.

Finn frem:

Thon Hotel Prinsen, Kongens gate 30, 7012 Trondheim