27. okt.
kl. 13.00–22.00

Hovedstyret inviterer alle tillitsvalgte i Midt-Norge til dialogmøte om utviklingen av Tekna og status på hovedstyrets arbeid og utvalgte saker som skal opp på Representantskapsmøte neste sommer.

Meld meg på

Beskrivelse

Teknas representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 9.-11. juni 2023 i Tromsø. Som tidligere år inviterer hovedstyret til to dialogmøter med grunnorganisasjonen før R-møtet, det ene nå på høsten og det andre til våren 2023.

Hensikten med disse møtene er å informere og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på R-møtet, og å fange opp signaler fra medlemmene gjennom deres tillitsvalgte.

Dialogmøtet er en viktig arena for foreningspolitisk påvirkning og vi håper at mange deltar. Dette er også forum for de lokale tillitsvalgte å bli kjent med hverandre.

Valgte R-møterepresentanter, tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene, Tekna Ung og studentkontakter oppfordres alle til å møte.

Til oss i Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal) kommer visepresident Elisabet Line Haugsbø og hovedstyremedlem Marte Nordhus. Fra generalsekretariatet kommer økonomidirektør Ellen Fonnlid Larsen.

Selve dialogmøtet varer fra kl 16.30-20.00, og det er fullt mulig å delta kun på denne delen av programmet.

Lunsj og minikurs i forkant

I forkant av dialogmøtet inviterer Trondheim avdeling til lunsj og et minikurs om formidling som funker (og alt som ikke funker). Her får du gode tips til hvordan få større gjennomslagskraft, enten på jobb eller på R-møtet. :) Kursholder er Vibeke Holtskog, en anerkjent og dyktig kursholder.

Program

  • 13.00-14.00: Lunsj
  • 14.00-16.15: Minikurs: Formidling som funker (og ikke funker)
  • 16.15-16.30: Enkel bevertning og registrering av nye deltakere
  • 16.30-20.00: Dialogmøte
  • 20.00-22.00: Middag og sosialt samvær

Velkommen til et hyggelig møte!

Praktiske opplysninger

  • Etter møtet blir det felles middag (tapas), og en anledning til uformell prat og nettverksbygging.
  • Angi ved påmelding hva du vil delta på, samt eventuelle allergier eller matpreferanser.
  • Reise- og oppholdskostnader for tilreisende (utenfor Trondheimsområdet) dekkes av Tekna. Les mer om reiseregninger for tillitsvalgte her . Prosjektnummer 227527.
  • Dette møtet er åpent kun for tillitsvalgte i Tekna.

Digitalt dialogmøte:

Det arrangeres et rent digitalt dialogmøte for de som ikke kan eller ønsker å delta på de fysiske møtene. Dette bli avholdt 8. november. Mer informasjon og påmelding her.

Finn frem:

Scandic Nidelven, møterom Møllenberg