4. nov.
kl. 16.00–22.00

Hovedstyret inviterer alle tillitsvalgte i Innlandet til dialogmøte om utviklingen av Tekna og status på hovedstyrets arbeid og utvalgte saker som skal opp på Representantskapsmøte neste sommer.

Meld meg på

Beskrivelse

Som tillitsvalgt i Tekna regner vi alle som har et verv i Tekna; studenter, avdelingsstyrer, fagråd og bedriftstillitsvalgte, valgkomiteer og R-møterepresentanter.

Til oss i Innlandet kommer hovedstyrerepresentantene Sigurd Sagen Vildåsen og Margrethe Esaiassen. Fra generalsekretariatet kommer direktør for marked og medlemsservice Helene Johnsen.

Om dialogmøtet

Teknas representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 9.-11. juni 2023 i Tromsø. Som tidligere år inviterer hovedstyret til to dialogmøter med grunnorganisasjonen før R-møtet, det ene nå på høsten og det andre våren 2023.

Hensikten med møtene er å informere og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på R-møtet, og å fange opp signaler fra medlemmene gjennom deres tillitsvalgte.

Valgte R-møterepresentanter, tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene, Tekna Ung og studentkontakter oppfordres alle til å møte.

Dialogmøtet er en viktig arena for foreningspolitisk påvirkning og vi håper at mange deltar. Dette er også forum for de lokale tillitsvalgte å bli kjent med hverandre.

Program

  • 16.00-16.30: Enkel bevertning
  • 16.30-20.00: Dialogmøte
  • 20.00-22.00: Middag og sosialt samvær

Praktiske opplysninger

  • Etter møtet blir det felles middag, og en anledning til uformell prat og nettverksbygging.
  • Angi ved påmelding hva du vil delta på, samt eventuelle allergier.
  • Reise- og oppholdskostnader for tilreisende dekkes av Tekna. Les mer om reiseregninger for tillitsvalgte her . Prosjektnummer 224521.
  • Dette møtet er åpent kun for tillitsvalgte i Tekna.

Velkommen til et hyggelig møte!

Digitalt dialogmøte:

Det arrangeres et rent digitalt dialogmøte for de som ikke kan eller ønsker å delta på de fysiske møtene. Dette bli avholdt 8. november. Mer informasjon kommer.