18. apr.
kl. 18.00–20.00

Hovedstyret inviterer alle Tekna tillitsvalgte i Vestland til dialogmøte om utviklingen av Tekna, status på hovedstyrets arbeid og utvalgte saker som skal opp på Representantskapsmøtet i Tromsø - 2023. Fra Hovestyret kommer visepresident Elisabet Haugsbø og hovudstyremedlem Margrethe Esaiassen.

Meld meg på

Beskrivelse

Teknas representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 9.-11. juni 2023 i Tromsø. Som tidligere år inviterer hovedstyret til et dialogmøte med grunnorganisasjonen i forkant av dette.

Hensikten med dialogmøtet er å informere og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på R-møtet, og å fange opp signaler fra medlemmene gjennom deres tillitsvalgte.

Hovedstyret ønsker dialog med tillitsvalgte i Vestland om hva de tenker om hovedstyrets arbeid i perioden og hva Tekna bør fokusere på i tiden fremover. Mer informasjon om innholdet på møtet kommer.

Dialogmøtet er en viktig arena for foreningspolitisk påvirkning, og vi håper at mange deltar. Dette er også et forum for de lokale tillitsvalgte å bli kjent med hverandre.

Valgte R-møterepresentanter, tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene, Tekna Ung og studentkontakter oppfordres alle til å møte.

  • Etter møtet blir det felles middag og en anledning til uformell prat og nettverksbygging.

Velkommen til et hyggelig møte!

Reisekostnader

  • Reise- og oppholdskostnader for tilreisende (fra Sunnhordland, Årdal, og Sogn og Fjordane avdeling) dekkes av Tekna. Les mer om reiseregninger for tillitsvalgte her . Prosjektnummer 237115.
  • Dette møtet er åpent kun for tillitsvalgte i Tekna.

Digitalt dialogmøte

Det blir dialogmøter åtte ulike steder i Norge, fra Harstad i nord til Arendal i sør, slik at alle tillitsvalgte skal få muligheten til å delta. Det blir ingen digitale dialogmøter denne våren, men som forberedelse til R-møtet blir det to digitale møter (23. og 25. mai) hvor forslagsstillerne kort vil presentere sine forslag. I tillegg har ulike deler av organisasjonen også egne forberedende møter. Følg med på invitasjoner som kommer!

Finn frem:

Møterom SOL 1