Vi inviterer alle tillitsvalgte i Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold til Hovedstyrets dialogmøte i Larvik. Fokus er på saker som kan/vil bli tatt opp på Representantskapsmøtet i Tromsø i juni. Det blir informasjon, diskusjon og muligheter til å formidle viktige signaler fra medlemmer i din del av organisasjonen.

Meld meg på

Beskrivelse

Teknas Representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 9.-11. juni 2023. Som tidligere år vil Hovedstyret gjerne ha innspill fra grunnorganisasjonen før R-møtet. Dermed håper vi på oppslutning fra mange: Meld deg på dialogmøte enten du er tillitsvalgt fra lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene eller Tekna Ung. Studentkontakter oppfordres også til å delta.

Hensikten med møtene er å informere om og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på R-møtet, og å fange opp signaler fra medlemmene gjennom de tillitsvalgte. Dialogmøtet er en viktig arena for foreningspolitisk påvirkning. Dette er også en god anledning til nettverksbygging på tvers av Tekna og en hyggelig sosial samling.

Det blir dialogmøter åtte ulike steder i Norge, fra Harstad i nord til Arendal i sør, slik at alle tillitsvalgte skal få muligheten. På møtet i Larvik stiller Tove Ringerike og Sigurd Sagen Vildåsen fra Hovedstyret. Fra Teknas generalsekretariat kommer direktør for fag og kompetanse Karin Herou.

Det blir ingen digitale dialogmøter denne våren, men som forberedelse til R-møtet blir det to digitale møter (23. og 25. mai) hvor forslagsstillerne kort vil presentere sine forslag. I tillegg har ulike deler av organisasjonen også egne forberedende møter. Følg med på invitasjoner som kommer!

Praktiske opplysninger

  • Etter møtet blir det felles middag, og en anledning til uformell prat og nettverksbygging.
  • De som ønsker det, kan overnatte og eventuelt være med på et program lørdag formiddag samt lunsj denne dagen.
  • Angi ved påmelding hva du vil delta på, samt eventuelle allergier eller matpreferanser.
  • Reise- og oppholdskostnader for tilreisende dekkes av Tekna. Les mer om reiseregninger for tillitsvalgte her. Prosjektnummeret er 235014.
  • Dette møtet er åpent kun for tillitsvalgte i Tekna. Skriv i feltet for tilleggsopplysninger hvilket verv du har.

Program fredag 21. april

  • 16.15-17.00: Enkel bevertning
  • 17.00-20.00: Dialogmøte
  • 20.00-22.00: Middag og sosialt samvær

Program lørdag 22. april

  • 09.00-12.00: Bedriftsbesøk på Lundhs på Klaastad/Hasle i Tjølling. Omvisning med Sven Rønne og Thor Lundh.

Larvikitt finnes i flere varianter; den mørke, som er Norges nasjonalstein, finnes i Klaastad/Hasle området. Den første bruddriften startet i 1889 og har pågått siden.

  • 12.00-13.00: Lunsj

Velkommen til et hyggelig møte!