Tekna Bergen fortsetter det gode samarbeidet med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) om gode faglige foredrag.

Meld meg på

Beskrivelse

Første foredragsholder i 2018 er Avdelingsleder Marie Rognes, Simula Research Laboratory, som har blitt tildelt det meget prestisjefulle ERC Starting Grant på 1,5 millioner euro for de neste fem årene.

I foredraget om "Hjernens vannveier" snakker hun om:

  • Hvorfor har ikke hjernen et lymfesystem?
  • Kan hjernens manglende lymfesystem være knyttet til Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer?
  • Og hvordan kan matematisk modellering brukes til å studere disse prosessene?

I foredraget vil det bli svart på disse (og flere!) spørsmål og beskrive kjerneaktivitene i våre forskningsprosjekter rettet mot matematisk modellering og vitenskapelige beregninger for væskeflyt og transport i hjernevev.

Etter foredraget vil det bli servert suppe for de som ønsker det. Gi beskjed i påmeldingen om du ønsker suppe eller ikke.

Velkommen til et spennende foredrag!

Finn frem:

Nansensenteret på Marineholmen