3. okt.
kl. 16:00–19:30

Har du opplevd å bli overkjørt eller latterliggjort, ikke å komme til orde, blitt kalt «lille venn» eller har viktig informasjon bevisst blitt holdt unna deg? Har du blitt utsatt for oppgitte smil og himlende øyne? Eller har du opplevd å føle deg såret, og fått høre at «du må jo tåle at jeg tuller litt med deg»? Da har du sannsynligvis blitt utsatt for en hersketeknikk.

Meld meg på

Beskrivelse

Målet med dette kurset er at du skal:

  • Kunne gjenkjenne ulike hersketeknikker
  • Lære å handle på best mulig måte når du blir utsatt for en hersketeknikk
  • Bli mer bevisst hvordan du oppfattes og hvordan din kommunikasjonsmåte påvirker andre.
  • Få noen teknikker og mottrekk for å håndtere og bekjempe hersketeknikker
  • Nå frem med dine argumenter på tross av at du møter hersketeknikker

Hersketeknikker er uttrykksmåter og atferd som noen bruker for å få en annen person til å føle seg underlegen og dum. Mennesker som bruker hersketeknikker er først og fremst opptatt av å vise at de har makt. De ønsker å fremheve seg selv på bekostning av andre. Det er likevel viktig å huske at de ofte brukes ubevisst og tilfeldig, og ikke er planlagt. Kanskje bruker du selv hersketeknikker uten å være klar over det?

I kurset vil du lære hva som er de vanligste hersketeknikkene, og hvordan du kan avsløre og motstå dem. Du vil lære mer om kommunikasjon, og om hvordan din væremåte og ditt reaksjonsmønster fremmer eller hemmer god kommunikasjon.

Kursleder: Petter Bakken

Praktisk

Det blir servering av middag fra kl 16:00, selve kurset starter 16:30. Gi beskjed i påmeldingen om du vil ha middag eller ikke.

Dette kurset er gratis og bare for Tekna medlemmer i Tekna Sunnhordland avdeling og Tekna Haugaland avdeling. Velkommen til et lærerikt kurs.

Finn frem:

Grand Hotel, Leirvik