20. feb. 2019
kl. 16:00–19:30

Har du opplevd å bli overkjørt eller latterliggjort, ikke å komme til ordet, blitt kalt «lille venn» eller har viktig informasjon bevisst blitt holdt unna deg? Har du blitt utsatt for oppgitte smil og himlende øyne? Eller har du opplevd å føle deg såret, og fått høre at «du må jo tåle at jeg tuller litt med deg»? Da har du sannsynligvis blitt utsatt for en hersketeknikk. Dette kurset er fullt, du kan sette deg på venteliste, men vi setter opp ekstra kurs torsdag 21.februar, som du kan melde deg på.

Meld meg på

Beskrivelse

Hersketeknikker er uttrykksmåter og atferd som noen bruker for å få en annen person til å føle seg underlegen og dum. Mennesker som bruker hersketeknikker er først og fremst opptatt av å vise at de har makt. De ønsker å fremheve seg selv på bekostning av andre. Det er likevel viktig å huske at de ofte brukes ubevisst og tilfeldig, og ikke er planlagt. Kanskje bruker du selv hersketeknikker uten å være klar over det?

I dette kurset vil du lære hva som er de vanligste hersketeknikkene, og hvordan du kan avsløre og motstå dem. Du vil lære mer om kommunikasjon, og om hvordan din væremåte og ditt reaksjonsmønster fremmer eller hemmer god kommunikasjon.

Målet med dette kurset er at du skal:

  • Kunne gjenkjenne ulike hersketeknikker

  • Lære å handle på best mulig måte når du blir utsatt for en hersketeknikk

  • Bli mer bevisst hvordan du oppfattes og hvordan din kommunikasjonsmåte påvirker andre.

  • Få noen teknikker og mottrekk for å håndtere og bekjempe hersketeknikker

  • Nå frem med dine argumenter på tross av at du møter hersketeknikker

Dette kurset er bare for Tekna-medlemmer.

Kursleder: Petter Bakken

Vi starter med en enkel middag kl 16:00, kurset starter kl 16:30.

Vi har begrenset antall plasser på dette kurset og vi ber om at dersom du har meldt deg på og likevel ikke kan komme, så vær så snill å gi beskjed, så andre kan få plassen din.

Velkommen til et lærerikt kurs.

Finn frem:

Møterom i kantinen i Thormøhlensgate 53D