28. jan. 2020
kl. 16:00–20:30

Foredragsholder, inspirator, Ibsentolker og billedkunstner Tone Dietrichson vil i dette kurset gi oss et dypdykk i Henrik Ibsens psykologiske sjeledrama «Vildanden», som vil danne grunnlaget for et spennende og nytt refleksjonsgrunnlag rundt hvilke tanker, følelser og holdninger som ligger til grunn for våre handlinger og reaksjonsmønstre.

Meld meg på

Beskrivelse

Kurset er både en verbal og visuell reise i indre landskap hvor kursleder Tone Dietrichson i tillegg til tolkning av stykket viser sine egne bilder. Kurset gir deretter en innføring i "målkartmetodikken", laget av kursholderen etter inspirasjon fra Brian Maynes Goal Mapping. Kursdeltagerne lager hvert sitt målkart.

Temaer som berøres:

  • Frykt for ikke å være bra nok

  • Selvopptatthet

  • Mangel på kommunikasjon/dårlig kommunikasjon

  • Skjult agenda

  • Kjærlighet og lengsel

  • Skyld, skam, sinne, raseri

  • Frykt for avvisning

Kurset varer i 4 timer! Vi starter med middag kl 16:00, kryss av i påmeldingen om du ønsker middag eller ikke. Kurset starter kl 16:30 og slutter kl 20:30. Det er begrenset antall plasser på dette kurset.

Velkommen!

Våre kurs er veldig populære og har stor påmelding. Vi opplever dessverre at det er noen som melder seg på, men ikke kommer og heller ikke gir beskjed. Det er veldig synd for de som ikke får plass, og vi må betale for kursdeltakere som ikke er der. Ber derfor om at dersom dere ikke kan komme, gir beskjed i god tid.