25. jan. 2022
kl. 16:30–21:30

Ønsker du å nå ambisiøse mål? Lær hvordan.

Meld meg på

Et dypdykk i Henrik Ibsens psykologiske sjeledrama "Vildanden" danner grunnlaget for et spennende og nytt refleksjonsgrunnlag rundt hvilke tanker, følelser og holdninger som ligger til grunn for våre handlinger og reaksjonsmønstre.

Dette er både en verbal og visuell reise i indre landskap hvor kursholder i tillegg til tolkning av stykket viser sine egne bilder.

Temaer som berøres:

  • Frykt for ikke å være bra nok
  • Selvopptatthet
  • Mangel på kommunikasjon/dårlig kommunikasjon
  • Skjult agenda
  • Kjærlighet og lengsel
  • Skyld, skam, sinne, raseri
  • Frykt for avvisning

Kurset gir deretter en innføring i målkartmetodikken laget av kursholderen etter inspirasjon fra Brian Maynes Goal Mapping. Kursdeltagerne lager hvert sitt målkart.

Praktisk informasjon

Vi serverer pizza for de som ønsker fra kl. 17.00. Kryss av i påmeldingsskjemaet om du ønsker servering.

Medlemmer fra Lillehammer- og Hedmark avdeling er hjertelig velkommen til å delta

  • Tone Dietrichson

    Tone Dietrichson er foredragsholder, kursleder, Ibsen-tolker og billedkunstner med sertifisering i målstyringsmetodikken «Goal Mapping». Hun har hatt rundt 2500 personer på kurs siden 2011 og evalueringene gir henne topp skår fra over 90% av deltagerne. Hovedtyngde av kursdeltagere er ingeniører. Metier OEC Academy, som leverer kurs og opplæringsprogram sier om Tone Dietrichson "Vi har hatt gleden av å samarbeide med billedkunstner Tone Dietrichson i 6 år. Hennes formidlingsevne er unik. Det er fascinerende å erfare, gang på gang, hvilken kraft som ligger i hennes foredrag der hun på en overbevisende måte transformerer budskapet i Ibsens «Vildanden» til livet hver og en av oss lever i dag. Dette kurskonseptet gir resultater umiddelbart." Sitat, Vigdis Lamberg, Metier OEC.