Helseteknologikonferansen 2020

Programkomité

Kari Hengebøl

Administrativ leder, C3

Kari Hengebøl er administrativ leder ved Center for Connected Care C3, Oslo Universitetssykehus, og ansvarlig for aktiviteter i senteret. Hun har mer enn 20 års erfaring i markedsføringsstrategi, merkevarebygging, offentlige anskaffelser, forretningsutvikling, pasientsupportprogrammer og innovasjon. C3 skal bidra til utviklingen av markeder for nye helsetjenester med bedre tredjeparts-adgang til det norske helsetjenestesystemet, og derigjennom åpne muligheter for å utvikle en bærekraftig og innovativ helsetjenestenæring i Norge.

Tone Øderud

Seniorforsker, SINTEF Digital

Tone har 25 års erfaring fra ledelse av nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter innen helseteknologi, hjelpemidler, velferdsteknologi, tjenesteutvikling og brukermedvirkning. Hun har lang erfaring med utvikling av produkter og tjenester for eldre og personer med demens i samarbeid med offentlig sektor, næringslivet og brukerorganisasjoner.

Frode Strisland

Seniorforsker, SINTEF Digital

Frode er utdannet som siv.ing og dr.ing i fysikk fra NTNU. Han begynte i SINTEF i 1998, og er for tiden seniorforsker ved avdeling Smarte sensorsystemer i SINTEF Digital. Han leder SINTEFs Konsernsatsing på helse og velferd, og har særlig jobbet med forskning og utvikling knyttet til "wearable" sensorsystemer med tilhørende e-helsesystemer. Strisland er også førsteamanuensis II ved Fysisk institutt ved Universitet i Oslo.  

Inger Holen

Leder, I4Helse

Inger var forsknings- og utviklingsdirektør (FoU) ved Sørlandet sykehus fra 2003 til 2011, da hun gikk inn som leder av regionplanarbeidet i fylkeskommunene. Nå leder hun det nyopprettede I4Helse, som er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, kommuner, næringsliv og brukere om teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og praksis.

Bjørn Næss

Produktsjef, DIPS

Bjørn har MSc i telekommunikasjon fra NTNU. Før dette arbeidet han noen år som fysioterapeut. Han har jobbet innen e-helse på forskjellige områder, og startet som utvikler av en nasjonal bookingløsning for medisinske tjenester i Norge. Senere arbeidet han med integrering og interoperasjon mellom systemer og organisasjoner. I det siste har han fokusert på implementering av openEHR i DIPS Arena, den neste generasjonen av DIPS’ EHR-løsning. Hans bidrag til dette arbeidet har inkludert både spesifikasjon og implementering av DIPS’ openEHR-server. Bjørn har jobbet med dette siden 2010 og vært medlem av The Specification Editorial Committee – Open EHR, siden 2015. Bjørn tror på en åpen plattform-tilnærming og at «openEHR-samfunnet» er den beste tilnærmingen for å lage en global tilnærming til helsedata, for å kunne tilby bedre helsetjenester, forskning og nye behandlinger.

Bjarte Bøe

Leder, Avd. for velferdsteknologi, Stavanger kommune

Bjarte Bøe leder avdeling for velferdsteknologi i Stavanger. Avdelingen er ansvarlig for utprøving og implementering av velferdsteknologiske løsninger i det ordinære tjenesteapparatet. Han er utdannet sosialantropolog og har arbeidet i mange år med risikostyring og beredskap i olje og gassnæringen. I tillegg arbeidet han med forskning og kommersialisering av forskningsresultater både i Rogalandsforskning og Stiftelsen Bergensklinikkene. 

Marit Bratlie

Innovasjonsrådgiver, Helse Midt-Norge RHF

Marit har siden 2016 vært ansatt som innovasjonsrådgiver i Helse Midt-Norge RHF, der hun er ansvarlig for å koordinere satsingen på innovasjon i Helse Midt-Norge. Hun har bakgrunn som sivilingeniør i kjemi fra NTNU, i tillegg til at hun har en PhD innenfor medisinsk teknologi og en master i teknologiledelse.

Undine Knarvik

Seniorrådgiver, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Undine Knarvik har hovedfag i sosialantropologi. Hun har 20 års erfaring fra e-helsefeltet nasjonalt og internasjonalt. Hun har jobbet som utreder og forsker innenfor flere tematiske områder innen telemedisin og e-helse, som leder av nasjonale og europeiske prosjekt, som leder av regionkontakter og bi-leder av WHO-CC ved daværende Nasjonalt senter for telemedisin og som nasjonal og internasjonal rådgiver. Siden 2016 har Undines arbeid hovedsakelig vært innen tema velferdsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging.

Anita Moe Larsen

Kommunikasjonssjef, Norway Health Tech

Anita har en grad i markedskommunikasjon og har jobbet innen fagområder som telekommunikasjon, teknologi, forbruksvarer og legemidler / ernæringsmidler - alltid med merkevarebygging, PR, markedsføring og kommunikasjon. Hun er en lidenskapelig sjel som blir begeistret for den nye og innovative bølgen i helsevesenet. Hun er kommunikasjonsressursen i de fleste av Norway Health Techs store prosjekter og startet Health Brief sammen med prosjektpartner Superblaise i 2017. Hun har vært kommunikasjonssjef i Norway Health Tech siden 2015.

Arild Kristensen

Daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster

Arild Kristensen er leder for helse vertikalen i Validé, innehar flere styreverv, og er daglig leder for den nasjonale ArenaPro klyngen innen helse og velferdsteknologi - Norwegian Smart Care Cluster. Han er utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University, Edinburgh med lang erfaring som leder, selger, entrepenør og konsulent i selskapene IBM, Datus, iSolutions, Metier og Eskaler.