Helseteknologikonferansen 2020

Er du opptatt av tjenesteinnovasjon og ny helse- og velferdsteknologi? Her får du oppleve et mylder av eksempler på smarte løsninger i både sykehus og kommuner. Finn ut hvordan man lykkes med å ta teknologien i bruk, til beste for både pasienter og helsepersonell.

NB: Helseteknologikonferansen 2020 utsettes fra 31. mars (opprinnelig dato) til 10. september. Sted er endret fra Scandic Fornebu, til Radisson Blu Scandinavia. Dette skyldes koronautbruddet. Informasjon til alle involverte går ut fredag 13. mars.

Å implementere helse- og velferdsteknologi

Helseteknologikonferansen er møteplassen der du treffer hele helsesektoren. Få innblikk i nyttige arbeidsmetoder, få med deg de gode historiene, oppdater deg på teknologitrendene og rammebetingelsene for utvikling nye og bedre helsetjenester for både pasienter og helsepersonell.

  • Hva kjennetegner vellykket teknologiutvikling i helse?
  • Hvordan lykkes man med tjenesteinnovasjon og innføring av ny helse- og velferdsteknologi?
  • Hvordan griper vi muligheten til å bygge ny norsk kunnskapsnæring i helse?

Den femte Helseteknologikonferansen

I 2020 arrangeres den femte Helseteknologikonferansen. Tekna, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har etablert dette som en nyttig møteplass for alle med interesse for ny helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon, både i helsetjenesten og i industrien.

    "Gevinstene ved et samarbeid mellom helsenæringen og det offentlige kan bli som et kinderegg for Norge: Pasientene får et bedre tilbud, helsetjenesten blir mer effektiv og bærekraftig, og vi får en fremvekst av en kunnskapsrik næring som bidrar med lønnsomme arbeidsplasser" - Helseminister Bent Høie, under lanseringen av den nye Stortingsmeldingen om helsenæringen.

Vårt budskap er at dersom vi skal lykkes med å styrke de norske helsetjenestene, må vi samarbeide bedre på tvers - ikke bare mellom det offentlige og det private, men også innad i helsetjenestene.

Målgrupper

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden. Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant for deg. Dessuten vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.

Parallelle spor

Arrangementet deles i to parallelle spor, der primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vektlegges for seg. Nå foregår det imidlertid så mange prosjekter på tvers at begge spor er like interessante uansett hvor du jobber. Du kan gå fritt mellom sporene.

Gründervirksomhet på Helseteknologikonferansen

Utvikling av nye patenter innen teknologi og tjenester for helse og omsorg er noe av det aller mest spennende som skjer i Norge akkurat nå. Helseteknologikonferansen skal sette dette på dagsorden.

På Gründertorget får du se nye, norske patenter. Møt mennesker som finner nye og smarte løsninger på hindre du trodde var uoverkommelige. Vi inviterer oppstartsselskaper til å presentere sine prototyper i utstillerlokalet, slik at du kan la deg imponere av spennende løsninger som kommer - og kanskje få nye ideer selv. Få også med deg korte startup-pitcher i programmet. Driver du startup i helse? Se egen fane.

Vi kårer Årets helsegründer. Vinneren får heder, ære (og litt til). Klikk her så kan du lese mer og nominere den du synes fortjener prisen.

Finn veien: