31. mars
kl. 09:00–16:00

Tjenesteinnovasjon i helse

I 2020 arrangerer vi den femte Helseteknologikonferansen. TeknaNorway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har siden 2015 samarbeidet om en nyskapende og viktig møteplass for alle som er interessert i implementering av ny helse- og velferdsteknologi.

Vi mener at innovasjon skjer best når helsevesenet kommer sammen med leverandørene – og når merverdi for bruker, pasient og helsepersonell står i sentrum. Her treffer du hele sektoren for interessante samtaler om nytenkning og problemløsning.

Årets tema

Eldrebølgen setter vår offentlig finansierte helsetjeneste under press. Det haster å finne smartere løsninger for å sikre et fortsatt godt helsetilbud til alle. Men hvordan skaper du endring? 

Få med deg trender, nyheter og eksempler på vellykket tjenesteinnovasjon. I 2020 legger vi særlig vekt på: samhandling og avstandsoppfølging, helsedata og KI, oppskalering i velferdsteknologiprosjektene, motivasjon til livstilsendring og rehabilitering.

For hvem?

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden. Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant for deg. Dessuten vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.

Se programmet her.

Utvalgte forelesere

Wasim Zahid
Kardiolog

Drammen sykehus

Vibeke Binz Vallevik
Sjefsforsker/Leder, BigMed

DNV GL AS Avd Høvik

Bent Høie
Helseminister

Helse- og omsorgsdepartementet

Vestli Karl
Divisjonsdirektør Strategi og portefølje

Direktoratet for e-helse

Margunn Aanestad
Professor, institutt for informasjonssystemer

Universitetet i Agder

Rolf Windspoll
Prosjektleder, Avd. velferdsteknologi og rehabilitering

Helsedirektoratet

Elin Sundby Boysen
Forsker

SINTEF Avd Forskningsveien Oslo

Jon Harald Kaspersen
Forskningssjef

SINTEF Digital

Arrangører:

  • Norwegian Smart Care Cluster
  • Norway Health Tech
  • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Platina:

  • Innokas Medical

Gull:

  • Attensi
  • Decon-X
  • Evondos