Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Helseteknologikonferansen 2019

Forelesere

 • Irmelin Bergh

  Strategisk rådgiver

  Netlife Design AS

  Irmelin ønsker å forstå hvordan psykologiske og sosiale faktorer påvirker vår atferd. Hun har en doktorgrad i psykologi, og forskererfaring fra Universitetet i Oslo, UC Berkeley og Stanford University. Hun er en erfaren leder og har i en årrekke arbeidet som sykepleier for kreftpasienter og deres pårørende.

  Roald Bergstrøm

  Selvstendig næringsdrivende

  Roald Bergstrøm

  Roald har jobbet mange år med helse og IT som forsker, it-sjef på sykehus og seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Driver i dag eget konsulentfirma i tillegg til en bistilling ved Trøndelag Forskning og Utvikling

  Tarje Bjørgum

  Leder helse og innovasjon

  Abelia

  Tarje Bjørgum er leder for helse og innovasjon i Abelia, kunnskaps- og teknologibedriftenes forening. Abelia jobber for å gjøre innovasjon og omstilling mulig, og for å sikre at de beste ideene slipper til utviklingen av morgendagens helsetjeneste.

  Michael Boninger

  Professor

  University of Pittsburgh Medical Center

  Dr. Michael Boninger is a Professor and UPMC Endowed Vice Chair for Research in the Department of Physical Medicine & Rehabilitation at the University of Pittsburgh, School of Medicine. He has joint appointments in the Departments of Bioengineering, Rehabilitation Science and Technology and the McGowan Institute of Regenerative Medicine. He is Senior Medical Director for Post-Acute Care for the Health Services Division of UPMC. He is also a physician researcher for the United States Department of Veterans Affairs. Dr. Boninger has an extensive publication record of well over 250 papers. His central research focus is on enabling increased function and participation for individuals with disabilities through development and application of assistive, rehabilitative and regenerative technologies. Dr. Boninger also has extensive experience and publications related to training researchers. Dr. Boninger holds 4 United States patents and has received numerous honors, including being inducted into the National Academy of Medicine (formerly the Institute of Medicine) of the National Academy of Science.

  Linda Book Dalsgård

  Delprogramleder/prosjektleder

  Bergen kommune

  Linda Book Dalsgård har som delprogramleder og prosjektleder vært sentral i Bergen kommune sin satsning Smart omsorg. Hun har lang erfaring innenfor helse og omsorgstjenestene, og har brukt denne til å bistå inn i prosjektarbeid som retter seg mot endring- og organisasjonsutvikling

  Line Coll

  Advokat/Partner

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Line Coll er advokat og partner i Wikborg Rein. Coll er ekspert innenfor personvern og digitalisering, med mer enn 20 års erfaring som rådgiver innen personvern, bruk av ny teknologi og digitalisering, både som forretningsadvokat for et bredt spekter av offentlige og private norske og internasjonale klienter og som advokat i Equinor ASA.

  Monica Marie Dalbakk

  Prosjektleder

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Monika er prosjektleder og ansatt i Medisinsk klinikk på Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF). Hun er utdannet spesialsykepleier i geriatri, men har også diverse ledelsesstudier innen blant annet prosjektledelse. Hun har også mange års erfaring som sykepleier og ulike lederstillinger innen geriatri og eldreomsorg både i sykehus og kommune (13 av årene i Stavanger kommune og SUS). I et par år har hun også vært ansatt som rådgiver i UNNs Samhandlingsavdeling før hun fikk ansvaret for utvikle Samarbeidsprosjektet Pasientsentrert helsetjenesteteam.

  Gudmundur Ebenezer

  CEO/Gründer

  Lifekeys

  CEO og gründer Gudmundur Ebenezer, er klinisk psykolog med 13 års erfaring. Han har også kunnskap fra internasjonale helseprosjekter og arbeid innen både privat og offentlig sektor. I tillegg til å være psykolog har Gudmundur LLM i internasjonal og europeisk lov, samt en master i utvikling og internasjonale relasjoner. Han er en stolt ph.d. avhopper med en sterk tro på teknologi som et verktøy for å bryte ned stigma, sette psykisk helse på agendaen i arbeidslivet, og gjøre psykiske helsetjenester mer tilgjengelig i menneskers daglige liv.

  Joel Glover

  Professor

  Avd. for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, UiO

  Joel Glover studerte ved University of California, San Diego fra 1974-1978, og fikk PhD i nevrobiologi ved University of California, Berkeley i 1984. Han fullførte deretter to postdoktorale forskningsengasjement, først ved Universitetet i Oslo sammen med Jan K. S. Jansen og så ved Washington University at St. Louis sammen med Joshua Sanes, før han fikk en forskerstilling ved Universitetet i Oslo i 1987. Her ble han etterhvert professor ved Anatomisk Institutt i 1996 og professor ved Fysiologisk Institutt i 2001. Han leder nå Laboratory of Neural Development and Optical Recording (NDEVOR) ved Avdeling for molekylær medisin, Seksjon for fysiologi, Universitetet i Oslo, og i tillegg har vært leder for Nasjonalt senter for stamcelleforskning, Oslo universitetssykehus, siden dette senteret ble grunnlagt i 2008. Hans forskningsfokus er utviklingen og regenerasjon av nevrale forbindelser og nettverk i hjernestammen og ryggmargen, og på nevronal differensiering og potensielle terapeutisk bruk av humane stamceller. Han har dessuten vært Professor II ved Sars International Centre for Marine Molecular Biology siden 2000.

  Thorleif Jansen

  Medisinsk sjef

  Kry

  Thorleif er lege og spesialist i allmennmedisin, samt mangeårig fastlege. Nå jobber han som medisinsk sjef i KRY - en digital helsetjeneste som tilbyr videokonsultasjon med lege.

  Sven Liang Jensen

  CEO

  AppCare24

  Sven Liang Jensen er sivilingeniør og har jobbet med design og utvikling av nye mekaniske produkter og implementert datasystemer. Han har vært CAD/CAM ansvarlig i Kværner Ships Equipment AS, og løsningsarkitekt ERP-system i Hamworthy Gas Systems AS. Personlige helseutfordringer har gjort han til gründer, og han bruker nå alle sine krefter på å utvikle AppCare24, en app som monitorerer personlig helse, samt PhD-prosjektet «God psykisk helse – fra hva til hvordan». Resten av tiden går med til erfaringsformidling og å hjelpe andre med lignende helseutfordringer. Sven er dessuten hobbypilot.

  Jonny Klemetsen

  Daglig leder

  Youwell

  Jonny har 25 års erfaring med digitalisering og IT. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen Marin teknologi samt bedriftsøkonom fra BI. Siden 2012 har Jonny vært grunder og daglig leder av Sonat Consulting. De siste 3 årene har Jonny også vært daglig leder i PsykTools og prosjektleder for PsykTools sitt industrisamarbeid med Helse Bergen og INTROMAT som er et IKT fyrtårn prosjekt med finansiering fra Norges Forskningsråd.

  Arild Kristensen

  Daglig leder

  Norwegian Smart Care Cluster

  Arild er ansatt i Validé, innehar flere styreverv, og er daglig leder for klyngeprosjektet innen velferdsteknologi - Norwegian Smart Care Cluster. Han er utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University Edinburgh, med lang erfaring som leder, selger, entrepenør og konsulent i selskapene IBM, Datus (iSolutions), Metier og Eskaler.

  Christer Mjåset

  Leder

  Yngre Legers Forening

  Christer er både lege og romanforfatter. Han er spesialist i nevrokirurgi og har en forskerstilling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Siden 2015 har han jobbet som leder i Yngre legers forening og ble i 2017 også visepresident i Legeforeningen.

  Kathrine Myhre

  Daglig leder

  Norway Medtech

  Kathrine Myhre har bakgrunn som statsviter fra University og Reading og UiO. Siden har hun vært innovasjonsdirektør fra Birkeland Innovation (nå Inven2) og IT Fornebu. Det var fra sistnevnte stilling at hun utviklet konseptet Oslo Medtech som ble etablert i 2009 og i 2017 skiftet navn til Norway Health Tech. Kathrine er en sterk organisasjons- og nettverksbygger og har ledet en mengde innovasjonsprosjekter. Dette kommer til nytte i Norway Health Tech, der en av de viktigste oppgavene er å skape nye samarbeider mellom offentlig helsevesen og privat næringsliv.

  Deniss Ojastu

  Senior partner

  Helmes

  Deniss Ojastu er senior partner i det estiske IT selskapet Helmes, som står bak mange av de e-helse løsningene som er innført i Estland. Deniss har bodd i Norge og jobbet i den norske IT bransjen. Han snakker derfor norsk.

  Ken Olling

  Senior Product Manager

  Capgemini Norge AS

  Ken is an experienced, senior product manager with 20+ years in digital transformation, globally. He has a proven track record of delivering innovative products and consumer experiences for companies ranging from startups to Fortune 500. His work includes software products for business, industry, communications and mobility. He specializes in digital twin solutions for industry, with more than 10 years’ experience and a focus toward better efficiency in operations. His clients have included Eltek, GE, Sony, Audi, Telenor, Total, Statoil and Ubisoft.

  Ingunn Olsen

  Innovasjonssjef

  Sykehuset Østfold HF

  Ingunn Olsen er 41 år, og jobber som innovasjonssjef ved Sykehuset Østfold. Etter å ha jobbet som fysioterapeut og åtte år som leder ved sykehuset, fikk hun i forbindelse med planlegging av det nye østfoldsykehuset i oppgave å systematisere og strukturere innovasjonsarbeidet i 2011. Siden den tid har sykehuset jobbet målrettet med innovasjon i tett samarbeid med private næringslivsaktører, og anses som ledende innen tjenesteinnovasjon. Ingunn har stått i spissen for dette arbeidet, og har vært prosjektleder for flere av innovasjonsprosjektene. Nå er hun prosjektleder for Sykehuset Østfold sitt innovasjonspartnerskapsprosjekt «Nyskapende pasientforløp», som sammen med private leverandører skal utvikle fremtidens digitale løsninger og virtuelle helsetjenester for trygg og god oppfølging av pasienter i hjemmet- i første omgang for kreftpasienter, men med ambisjon om å bredde. Prosjektet startet i oktober 2017 og går til oktober 2020.

  Geir Prestegård

  Senior Executive/Partner

  Accenture AS

  Geir Prestegård leder Accenture Helse i Norge og har 19 års erfaring fra gjennomføring av utviklings- og fornyingsprosjekter innen helsesektoren. Han har gjennom sitt arbeid med virksomhetskritiske IKT-løsninger i helse, etablert en solid forståelse for både kompleksiteten i sektoren og ikke minst hvilke gevinster som kan realiseres gjennom riktig bruk av IKT. Gjennom tett samarbeid med ulike helseprosjekter i Norden og Globalt, har Geir god innsikt i hvordan andre land har løst sine utfordringer og hvilke erfaringer som kan komme til nytte i den videre utviklingen av IKT i norsk helsesektor.

  Arne Repål

  Spesialist i klinisk psykologi

  Sykehuset i Vestfold HF

  Tidligere fagdirektør Psykiatrien i Vestfold HF og prosjektleder eMestring ved KPR, Sykehuset i Vestfold. Arbeider nå med utprøving av nytt program eMestring alkohol. Kommer i 2019 ut med boken ”Veiledet internettbehandling. Digitale verktøy for psykisk helsehjelp.” i samarbeid med Tine Nordgreen på Gyldendal forlag.

  Nicolai Skardsgård

  Lege og daglig leder

  Hjemmelegene.no

  Nicolai er lege og daglig leder i Hjemmelegene, som tilbyr hjemmebesøk av lege på dag, kveld og helg, ved hjelp av en plattform som knytter lege og pasient sammen digitalt og fysisk. Som lege og tidligere prosjektleder i BCG har han erfaring fra digitalisering, strategi og kvalitetsarbeid i ulike deler av helsevesenet i Norden, UK, USA og India – fra klinikken, men også fra næringsliv og offentlige virksomheter. Han er fast skribent hos Dagens Medisin, og sitter i styret i Grete Roede AS.

  Mona Skaret

  Direktør for innovasjon i privat og offentlig sektor

  Innovasjon Norge

  Mona leder divisjonen for privat og offentlig innovasjon i Innovasjon Norge. Hun kom til Innovasjon Norge i 2013 fra en lederstilling i IT- og konsulentselskapet Steria AS. Mona brenner for innovasjon og digitalisering, og har lang praktisk erfaring med ledelse og omstilling i tjenesteytende sektor, industri og offentlig sektor fra bl.a. SINTEF og Kunnskapsdepartementet.

  Tove Skjelbakken

  Leder, Samvalgssenteret

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Tove Skjelbakken er leder av Samvalgssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Hun har doktorgrad i epidemiologi og er legespesialist i indremedisin og blodsykdommer.

  Kirsten Sæther

  Samhandlingssjef

  Sunnaas Sykehus HF

  Kirsten er samhandlingssjef på Sunnaas sykehus. Hun har en lang karriere med ulike prosjekter der fokus i stor grad har handlet å bedre mulighetene til rehabiliteringspasientene. Som samhandlingssjef er hun en del av toppledergruppen på Sunnaas sykehus, med særlig ansvar for samhandling regionalt og internasjonalt. Hun er prosjektleder for innovasjonspartnerskapet "Et slag for fremtidens helsetjeneste".

  Ketil Thorvik

  Innovation manager

  Helse Midt-Norge IT Trondheim

  Ketil har arbeidet med endring og innovasjon i helsetjenesten i mer enn 10 år både som ansatt ved NTNU, SINTEF, St. Olavs hospital og nå Helse Midt-Norge IT. Som innovasjonskoordinator har Ketil ansvar for oppbygging av Helse Midt-Norge IT sin innovasjonssatsing og oppfølging av IKT-støttet innovasjon i spesialisthelsetjenesten i Helse midt-Norge.

  Torbjørg Vanvik

  Programdirektør

  Helse Midt-Norge

  Nina Østerås

  Forsker/fysioterapeut

  Diakonhjemmet Sykehus AS

  Nina arbeider spesielt med forskning på muskel- og skjelettplager med fokus på artrose, fysisk aktivitet og trening ved artrose, implementering av behandlingsanbefalinger, pasientrapportert kvalitet av behandling ved artrose og avstandsoppfølging ved revmatisk sykdom.

  Kjetil Århus

  Direktør - Digitalisering og innovasjon konsern

  Bergen kommune

  Kjetil Århus er en av de sentrale aktørene i kommunesektoren og jobber i flere dimensjoner for å sikre nødvendig digitalisering og endring. Han er medlem av regjeringens digitaliseringsråd, har over mange år hatt sentrale roller i utviklingen av felles styring av digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren, han er medlem av en rekke nasjonale styringsgrupper, leder et regionalt felles digitaliseringsarbeid for alle 33 Hordalandskommunene og har rollen som direktør for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune