Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Helseteknologikonferansen 2019

Skriv ut

09:00 - 09:30

Hype og håp for hjelpemiddelteknologi

 • Michael Boninger sammenligner to ulike teknologier: Den ene er enkel, men har et sterkt behov for forbedring. Den andre er lovende og veldig avansert, men ikke i klinisk bruk. Hva skal en prioritere?
 • Joel Glover intervjuer Boninger: Kan vi finne balansen mellom hype, håp og effekt? Og hva sier forskningen?

NB: Sesjonen holdes på engelsk

09:30 - 10:00

Rammebetingelsene for innovasjon i helseteknologi

 • Hvordan kan vi lykkes bedre med utrulling av nye løsninger i helsevesenet?
 • Norsk helsekatapult, testsentre, sandkasser: Hva finnes av infrastruktur og hva trengs?
 • En ny Stortingsmelding om helsenæringen er på trappene: Hvordan kan den bidra til bedre måloppnåelse?

Kaffepause

10:20 - 10:50

Diskusjon: Én innbygger, én journal (den i Helse MidtNorge)

 • Hvilke muligheter åpnes for innovasjon og nye arbeidsprosesser?
 • Blir det lettere for mindre aktører å levere?
 • Fremmer det eller hindrer det innovasjon
 • Hvordan får vi tilgang til dataene for innovasjon og forskning og nye tjenester?

10:50 - 11:10

MedTech møter GDPR

Hvilke personvernrettslige krav bør du forstå ved implementering og bruk av helse og velferdsteknologi?

11:10 - 11:30

...slik kan det også gjøres: Blokkjede som sikrer journaldata

Om blokkjede i e-helse (og det er ingen hype). Estland er det første landet i verden som tok i bruk blokkjedeteknologien i sin nasjonale e-helseinfrastruktur, først og fremst for å øke sikkerheten på pasientdata.

 • Blokkjedeteknologi for innbyggerdata: Hvordan fungerer det - og hvordan sørger teknologien for sikker data?
 • Eksempel på nasjonal pasientjournalløsning i Estland: Hvordan henger det sammen og hvorfor har de fått det til?

11:30 - 12:00

Helseteknologisk halvtime

Mange norske gründere ruller nå ut lovende løsninger på utfordringer i helse. Hør dem fortelle om noen av de mest interessante og overraskende prototypene som er kommet i det siste! Hvordan lykkes de med å realisere sine patenter og hvordan bidrar de til bedre helsetjenester?

 • Tidewave: Automatisk vendemadrass som sparer pasienter og helsepersonell for ubehagelig prosedyre
 • Min Memoria: System for omsorg og kommunikasjon der brukerens livshistorie står i fokus
 • ContinYou: En helseklokke som gir trygghet for bruker og pårørende
 • Mode Sensors: Skytilkoblet sensorplaster som forebygger dehydrering
 • Halodi Robotics: Roboter med menneskelig styrke og størrelse som kan hjelpe mennesker fjernt og nær med fysisk arbeid
 • Cardiaccs: Bitteliten sensor som måler hjertets bevegelser etter åpen hjertekirurgi
 • Carving5: Tidlig diagnostikk av øyesykdom blant diabetikere
 • Pavisus: Prototype for anestesi som vil øke pasientsikkerhet og komfort (aldri tidligere presentert)
 • 12:00 - 13:00

  Lunsj

  Parallelle sesjoner

  Nye tjenester og innovasjonsforløp for styrket pasientkontakt

  13:00 - 13:15

  Erfaringer med eMestring, ved bruk av Checkware

  Veiledet internettbehandling for angst og depresjon

  • Hva er veiledet internettbehandling?
  • Hvorfor eMestring?
  • Kort beskrivelse av generelle prinsipper ved behandlingsprogrammene
  • Erfaringer så langt
  13:15 - 13:30

  Tettere oppfølging av leddsykdom via internett i GoTreatIT (TANGO)

  • Ny løsning muliggjør avstandsoppfølging av pasienter med kronisk sykdom
  • Hjemmerapportering kan gi bedre kvalitet på behandlingen, økt mestring og bidra til samvalg
  • Tid for kontrolltime kan baseres på pasientens faktiske behov
  13:30 - 13:45

  Samvalg og tjenesteinnovasjon

  Fra idé til endring. Den første betaversjonen av samvalgsverktøy ble publisert på internett i 2013. I dag publiserer Samvalgssenteret samvalgsverktøy for ulike diagnoser på helsenorge.no. UNN og Samvalgssenteret fikk i 2018 ansvar for å lede et felles nasjonalt oppdrag knyttet til samvalg.

  • Hva er ideene bak tjenesten?
  • Innføring av en helt ny type tjeneste: hvordan skjedde det?
  • Brukserfaringer
  13:45 - 14:00

  AppCare24: Hjelp til selvhjelp via APP på mobiltelefon

  • Utviklingen av AppCare24 fra idé til en fungerende app på AppStore og Google Play
  • For å få riktig og god hjelp fra helsevesenet må pasienten selv bidra. Konkrete eksempler på bruk av AppCare24 og nytteeffekter
  • Planer for videreutvikling av AppCare24, og invitasjon til samarbeid

  Kaffepause

  14:30 - 15:15

  Innovasjonspraksis i Helse Midt-Norge

  Hør om tenkning og praksis for å jobbe med IKT-støttet tjenesteinnovasjon i Helse Midt-Norge:

  • Et «oversiktsbilde» over satsninger på IKT-støttet tjenesteinnovasjon i Midt-Norge
  • En mer standardisert utviklingsprosess for å lykkes med IKT-støttet tjenesteinnovasjon (hvordan vi jobber)
  • Praktiske eksempler på gode innovasjonsprosjekter
  15:15 - 15:30

  Hvordan forbedre eHelse ved hjelp av digitale tvillinger

  • Designtenking for eHelse
  • Neste generasjons digitale pasientjournaler
  • Utvikling av ny medtech

  Innovasjonspartnerskapene: Hva skjer når innovasjon er en del av kravspekken?

  15:30 - 15:45

  Radikal innovasjon i offentlig sektor – fleip eller fakta?

  15:45 - 16:10

  Innovasjonspartnerskap ved Sykehuset Østfold

  Hør hvordan Sykehuset Østfold har gått sammen med private aktører om å utvikle og implementere nye og innovative løsninger og tjenester for trygg og god oppfølging av kreftpasienter i hjemmet.

  16:10 - 16:30

  Innovasjonspartnerskapsprosjektet "Et slag for fremtidens helsetjeneste"

  Pasienter med hjerneslag behøver en kontinuitet i oppfølgingen, fra døgnopphold til de skrives ut og kommer hjem igjen. Har næringslivet løsningen på problemet?

  • I dette prosjektet prøves samhandling i innovasjon, mellom helsetjenesten og næringsliv i praksis
  • Prosjektet drives i C3 med partnerne Oslo kommune og Sunnaas sykehus

  Digital omstilling og nye samarbeidsformer ved innføring av velferdsteknologi

  13:00 - 13:30

  Den digitale helsetjenesten - hva med menneskets rolle?

  Helsetjenesten blir stadig mer digital. Hvor blir det av mennesket i en digitalisert helsetjeneste? Irmelin Bergh tar utgangspunkt i psykologisk teori og reflekterer rundt utfordringer knyttet til krav om endring og hvordan digitalisering kan bidra til en bedre hverdag både for pasienter, pårørende og helsepersonell.

  13:30 - 14:00

  Digitalisering og innovasjon i kommunesektoren - hvordan hindre et digitalt klasseskille

  Samarbeid og delingskultur er motoren i den digitale reisen i kommunesektoren

  Kaffepause

  14:30 - 14:55

  Nye tider i helse- og omsorgssektoren – med endring som en del av hverdagen

  Bergen kommune har gjennom sin satsing "Smart omsorg" gjort seg erfaringer om utfordringer og suksesskriterier for å gjennomføre omfattende prosjektaktivitet i helse og omsorgstjenestene. Smart omsorg har gjennom en 3 års periode hatt ansvar for over 30 prosjekter med fokus på organisasjonsutvikling, innovasjon og digitalisering. Innlegget vil belyse betydningen av brukermedvirkning, ressurstilgang, forankring og gevinster inn i utvalgte prosjekt.

  14:55 - 15:20

  Pasientsentrert helsetjenesteteam

  UNN har sammen med kommunene Tromsø og Harstad etablert pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT). Målet er å skape et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til pasientgruppen. Får de til det?

  • Personsentrert helsetjeneste i praksis
  • Utvikling av en tjeneste på tvers - i en verden full av siloer

  Private leverandører av plattformløsninger for nettbaserte lege- og psykologkonsultasjoner

  15:20 - 15:35

  Innledning: Slik knekker vi koden for offentlig-privat innovasjon

  15:35 - 15:50

  Lifekeys: Veien mot digitalisering innen psykisk helse

  Erfaringer fra Norges ledende tilbyder av nettbaserte psykologtjenester

  15:50 - 16:05

  Youwell: Digital plattform for kognitiv trening- og behandling - og bedre bedre mental helse

  16:05 - 16:20

  Kry: Fremtidens helsetjeneste

  • Hvordan sikre en pasientvennlig og tilgjengelig helsetjeneste med høy medisinsk kvalitet?
  • Hvordan kan KRY bidra i det offentlige helsevesenet?
  16:20 - 16:35

  Hjemmelegene: Hjemmet som utgangspunkt for god helse

  • Kan et mer digitalt helsevesen lykkes med både «high tech» og «high touch», og tilgodese behov hos brukere med helt ulike behov?
  • Teknologien og løsningene som trengs i norsk helsevesen finnes i Norge, men slipper de til?

  16:30

  Helseteknologisk festaften: Hvordan støtter helsetjenestene opp om innovasjon i helse?

  Etter konferansen kan du få noe å drikke og spise - og litt underholdning! Deretter følger en debatt om hvordan de norske helsetjenestene bedre kan støtte opp om innovasjon i nye helse- og velferdsteknologiløsninger. Som deltaker på Helseteknologikonferansen kan du bli med gratis - bare husk å huke av tilvalg i påmeldingsskjemaet. Les mer her