Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Helseteknologikonferansen 2019

Referansegruppe

Vi takker følgende ressurspersoner som har bygd det faglige programmet for Helseteknologikonferansen 2019:

Merete Rørvik, SINTEF

Undine Knarvik, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Alette Hilton Knudsen, Bergen kommune

Arild Kristensen , Norwegian Smart Care Cluster

Kari Hengebøl, C3

Ingunn Olsen, Sykehuset Østfold

Marit Bratlie, Helse Midt-Norge RHF

Wenche Poppe, Norinnova

Anita Larsen, Norway Health Tech

Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus