Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Helseteknologikonferansen 2019

Er du opptatt av tjenesteinnovasjon og ny helse- og velferdsteknologi? Her får du oppleve et mylder av eksempler på smarte løsninger i både sykehus og kommuner. Finn ut hvordan man lykkes med å ta teknologien i bruk, til det beste for både pasienter og helsepersonell.

Eldrebølgen setter vår offentlig finansierte helsetjeneste under press. Det haster å finne smartere løsninger for å sikre et fortsatt godt helsetilbud til alle.

Ny helse- og velferdsteknologi vil kutte kostnader og skape bedre tjenester, men:

  • Hva kjennetegner vellykket teknologiutvikling i helse?
  • Hvordan lykkes man med tjenesteinnovasjon?
  • Hvordan griper vi muligheten til å bygge ny norsk kunnskapsnæring i helse?

I 2019 arrangerer vi den fjerde Helseteknologikonferansen. Tekna, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har etablert dette som en nyttig møteplass for alle med interesse for ny helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon, både i helsetjenesten og i industrien.

I 2019 vektlegges:

  • Pasientens helsetjeneste
  • Innovasjonspartnerskap
  • Pasientoppfølging på avstand
  • Gevinstrealisering og organisasjonsendringer ved innføring av trygghetsteknologi
  • Løsninger på tvers for kronikere
  • Offentlig-private samarbeid i tjenester og innovasjon

Dessuten får du høre om spennende teknologitrender, nasjonale prosjekt og rammebetingelser for innovasjon i helsevesenet. Du får også se nye, heftige patenter i helse- og velferdsteknologi.

Målgrupper

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden. Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant. Ellers, vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.

Parallelle spor

Arrangementet deles i to parallelle spor, der primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vektlegges for seg. Nå foregår det imidlertid så mange prosjekter på tvers at begge spor er like interessante uansett hvor du jobber. Du kan gå fritt mellom sporene.

Helseteknologisk festaften

Etter konferansen kan du få noe å drikke og spise - og litt underholdning! Deretter følger en debatt om hvordan de norske helsetjenestene bedre kan støtte opp om innovasjon i nye helse- og velferdsteknologiløsninger. Les mer her. NB: Som deltaker på Helseteknologikonferansen kan du bli med gratis - bare husk å huke av tilvalg i påmeldingsskjemaet.