Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
16. mars
kl. 09:00–16:30

Ny teknologi i helsevesenet

TeknaNorway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har etablert dette som en årlig møteplass for alle med interesse for ny helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon.

Få oppdatering og kunnskap om innovasjon og innføring av helseteknologi og nye prosesser på sykehus eller i kommuner.

To parallelle spor

Arrangementet deles i ett spor for primærhelsetjenesten og ett for spesialisthelsetjenesten.

Velg det sporet som passer for deg og få de oppdateringene du trenger (du kan gå fritt mellom sporene).

Se programmet her

Målgruppe

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i industrien. Ansatte i det offentlige vil også ha stor glede av arrangementet.

 

Utvalgte forelesere

Frederik Gulowsen
Gründer

Nyby

Ilangko Balasingham
Seksjonsleder

Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Arne Krokan
Professor

NTNU Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Sponsor

  • Forskningsrådet