17. sep.
kl. 09:00–15:00

Utviklingstillatelser har satt i gang en teknologisk revolusjon i havbruksnæringen. Nå er første runde over, men hvem har lært hva?

Meld meg på

Utviklingstillatelser har satt i gang en teknologisk revolusjon i havbruksnæringen. Nå er første runde over, men hvem har lært hva?

Arrangementet er fulltegnet

Temakonferansen om utviklingstillatelsene skal gi deltagerne innspill til deres videre teknologiutvikling og forslag til nye og forbedrede tiltak innen fiskehelse, miljø og bærekraft. Det skal være en debattarena for hvordan næringen kan diskutere valg som sikrer sysselsetting langs kysten, samtidig som deltagerne får anledning til å utfordre innlederne og dermed delta i debatten.

Formålet med konferansen er å vise hvorfor en ny runde med utviklings-tillatelser er viktig for å fortsette den positive teknologiutviklingen i havbruksnæringen samt å fremme ønsket om en videreføring av ordningen med styrket søkelys på fiskehelse og verdiskapning langs kysten.

Norsk Industri og Tekna inviterer derfor myndighetene, næringen, institusjoner og organisasjoner til å samles under temakonferansen, hvor kunnskap og erfaringer fra første runde med utviklingstillatelser deles og debatteres.

Velkommen!

Les artikkel om konferansen og utviklingstillatelser i Fiskeribladet

Finn frem:

Adresse: Middelthuns gate 27
Skriv ut

Tirsdag 17. september

09:00 - 10:00

Registrering

10:00 - 10:15

Åpning av temakonferansen

v/ Stål Heggelund, Fagsjef - Havbruksleverandørene i Norsk Industri

10:15 - 11:20

Utviklingstillatelser runde 1.0

Første runde med utviklingstillatelser har resultert i flere prosjekter med stor innovasjonshøyde. Hva er status og utfordringene så langt?

Presentasjon av Havfarm 1&2
v/ Inge Berg, Direktør for strategi, konsept- og prosjektutvikling, Nordlaks

Presentasjon av Aquatraz 1-4
v/ Frank Øren, Daglig leder i Midt Norsk Havbruk

Presentasjon av WaveFlex
v/ Mads Fredrik Heiervang, Gründer Waveflex

Presentasjon fra AkvaDesign
v/ Brynjar Forbergskog, Styreleder i Akvadesign

11:20 - 12:00

Fiskehelse

Utviklingstillatelsene skal løse utfordringer med lus og rømning, men hva med fiskehelse og kontroll?

Fiskehelsen – en stor forbedring eller fortsatt en enorm utfordring?
v/ Karoline Skaar Amthor,Styremedlem Tekna Havbruk og Fiskehelse og Manager of Technical and Commercial Development i Previwo AS

Helsekriterier – nye kriterier i neste runde med utviklingstillatelser?
v/ Brit Hjeltnes, Fagdirektør fiskehelse i Veterinærinstituttet

Hvordan vil endrede driftsformer påvirke overvåkning og kontroll?
v/ Elisabeth Wilmann, Direktør avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet

12:00 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

Industrielle ringvirkninger

Utviklingstillatelsene har trigget en rivende innovasjon og utvikling. Norge leder an i industrialiseringen av havbruksnæringen gjennom muliggjørende teknologier og samarbeid på tvers av havnæringene.

Industriutvikling er avhengig av teknologiutvikling
v/ Kine Asper, Forbundssekretær i Fellesforbundet

Overvåkning og beslutningssystemer på tvers av havnæringene
v/ Thor Hukkelås, Director Business Development Aquaculture i Kongsberg Maritim

Norsk verftsindustri – en viktig aktør i havbruksnæringen
v/ Arnar Utseth, Head of Operations

13:15 - 13:35

Hva har Fiskeridirektoratet lært?

Direktoratet har vurdert alle innkomne søknader og har høstet stor teknisk og faglig erfaring. Hva er kunnskapsstatus og hvilke krav til innovasjon bør kunne forventes i en ny runde med utviklingstillatelser?

Erfaringer fra søknader, avslag og tilsagn fra første runde Hvilke kriterier bør inkluderes når neste runde med Utviklingstillatelser utformes?
/ Anne B. Osland, Seksjonssjef i Fiskeridirektoratet

13:35 - 13:50

Havstrategien – en motor for videre vekst og verdiskapning?

Regjeringen lanserte sin oppdaterte havstrategi i juni 2019. Tidligere fiskeriminister Sandberg så for seg en ny runde med spissede utviklingstillatelser. Ønsketekning eller en framtidig realitet?

Vil havbrukspolitikken inkludere en ny runde med Utviklingstillatelser?
v/ Statssekretær Roy Angelvik, Nærings og Fiskeridepartement

13:50 - 14:00

Kaffepause

14:00 - 14:50

Fagdebatt: Utviklingstillatelser runde 2.0 – En god ide og hva må den (ut)løse?

Debattledere: Jostein Refsnes Deltakere:

 • Roy Angelvik, Nærings og Fiskeridepartement
 • Inge Berg, Nordlaks
 • Brynjar Forbergskog, AkvaDesign
 • Øyvind Lie, Fiskeridirektoratet
 • Thor Hukkelås, Kongsberg
 • Karoline Skaar Amthor, Tekna
 • Kine Asper, Fellesforbundet
 • Stål Heggelund, Norsk Industri

14:50 - 15:00

Avslutning

v/ Stål Heggelund, Norsk Industri & Herman Søndenaa, Tekna

15:00

Slutt

 • Alf-Helge Aarskog

  Konsernsjef

  Marine Harvest Holding AS

 • Karoline Helenka Skaar Amthor

  Manager of Technical and Commercial Development

  Previwo AS

 • Roy Angelvik

  Statssekretær for fiskeriministeren

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Kine Asper

  Forbundssekretær

  Fellesforbundet

 • Inge Harald Berg

  Nordlaks Oppdrett AS

 • Arvid Hammernes

  SalMar ASA

 • Stål Heggelund

  Fagsjef

  Norsk Industri

 • Brit Hjeltnes

  Veterinærinstituttet i Bergen

 • Thor Hukkelås

  Director Business Development Aquaculture

  Kongsberg Maritime AS avd Strandpromenaden Horten

 • Øyvind Lie

  Direktør

  Fiskeridirektoratet

 • Anne B. Osland

  Fiskeridirektoratet

 • Jostein Refsnes

  Fish Link

 • Anders Straumsheim

  CEO

  Fosen Yard AS

 • Elisabeth Wilmann

  Direktør

  Mattilsynet

 • Frank Øren

  Midt Norsk Havbruk AS

I samarbeid med:

 • Norsk industri

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Det 10. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker

16.–17. sep.
Radisson Blu Royal Garden, TRONDHEIM

Miljø- og biovitenskap

De viktige kantsonene langs vassdrag

23. sep.
kl. 12:00–16:00