10.–11. apr.
Kurset er avlyst

Tekna tar sikkerheten på alvor. Har du kompetanse innenfor prosjektering i eksplosjonsfarlig områder? Få en faglig oppdatering nå!

Meld meg på

Beskrivelse

Kurset gir deg en god forståelse av EX-faget, og hvordan du må forholde seg til EX-faget under prosjektering og arbeid i eksplosjonsfarlige områder i henhold til de krav som er satt av myndighetene.

Vi tar for oss regelverket og myndighetenes rolle i forbindelse med elektriske og mekaniske anlegg i EX-områder.

Innføring i ATEX-direktiver, gjeldende forskrifter, standarder/normer for utstyr i eksplosjonsfarlige områder er en del av kursinnholdet og gir brukeren riktige retningslinjer for hvordan man prosjekterer og installerer utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Temaer

  • Regelverket gjeldene i Norge og Europa
  • Standarder og normer
  • ATEX og EPL
  • Eksplosjonsteori gass/støv
  • Soner og områdeklassifisering
  • NEK420A (NEK 410, IEC 61892-7)
  • Sertifiserte beskyttelsesmetoder for elektrisk og mekanisk utstyr
  • Valg, prosjektering og installasjon i Ex-områder
  • Tennkildekontroll

Kompetansemål og sertifisering

Kurset oppfyller kompetansemål i henhold til gjeldene regelverk fra DSB og PTIL, samt ATEX-direktivene, slik at sikkerhet er opprettholdt i prosjektet/installasjonen.

Kurset er tilpasset etter IFEAs utvalg 12, som har utarbeidet en bransjestandard/pensumliste for hva et slikt kurs kan inneholde. Kurset avsluttes med teoriprøve med gjennomgått pensum.

Kurset gir i tillegg et grunnlag og en kompetanse for en eventuell fremtidig sertifisering hos International Electrotechnical Commission (IECEx).

Målgruppe

ATEX stiller krav til kompetanse innenfor alle faggrupper som arbeider i og med eksplosjonsfarlig områder. Personer som jobber med prosjektering, installasjon, drift, vedlikehold og salg av utstyr må ha relevant kompetanse innenfor sine fagfelt.

EX-områder er å finne innenfor de fleste bransjer både on- og offshore. Typiske bransjer som olje- og gass-installasjon, prosessanlegg, deponianlegg, olje- og gassterminaler, renseanlegg, sprøytelakkeringsanlegg, gassanlegg til næringsbygg, næringsmiddelindustri, metallindustri, osv.

Faggrupper innenfor elektro, mekanisk, HMS/HSE og prosess er grupper som arbeider direkte eller indirekte med temaer innenfor EX.