13.–14. sep.

Vi i Tekna ser fram til å ønske deg velkommen på kurs! Her vil du bli kjent med andre tillitsvalgte og dine støttespillere i sekretariatet.

Meld meg på

Beskrivelse

Dette er del 2 av Grunnkurset for deg som tillitsvalgt i statlig sektor.

På del 2 av Grunnkurset møtes vi på hotell i to dager.

Kurset er spesielt tilpasset deg som er ny som tillitsvalgt. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i de viktigste oppgavene dine. Gjennom diskusjon, eksempler og forelesninger får du god innsikt i hva rollen som tillitsvalgt innebærer. Du lærer også om de viktigste bestemmelsene i lov og avtaleverk, med særlig vekt på reglene om medbestemmelse og forhandling etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Kurset er viktig for alle som har tillitsverv i styret.

Hva er Grunnkurset for tillitsvalgte?

Grunnkurset er satt sammen for gi deg kunnskapen du trenger for å håndtere tillitsvalgtrollen.

  • Grunnkursets del 1 er digital og tar ca. 4 timer å fullføre
  • Grunnkursets del 2 er kurs på hotell i to dager

Du må ta del 1 før du kommer på del 2. Grunnkurset er obligatorisk, og vi ønsker at du tar det så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt.

Grunnkurset Del 1

På del 1 av Grunnkurset får du en innføring i hvordan samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver er regulert og hvordan dette fungerer i praksis. Du kan ta pauser underveis og gjerne dele opp kurset i kortere økter. Les mer og ta del 1 av Grunnkurset her.

Målgruppe

Grunnkurset er for lokale tillitsvalgte i statlig sektor. Hele styret er velkommen til å delta.

Reisebestilling, reiseregning mm.

Grunnkurset er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23205 Kontaktperson: Nils Christian Børresen