Vi i Tekna ser fram til å ønske deg velkommen på kurs! Her vil du bli kjent med andre tillitsvalgte og dine støttespillere i sekretariatet.

Meld meg på

Dette er del 2 av Grunnkurset for deg som tillitsvalgt i kommunal sektor.

På del 2 av Grunnkurset møtes vi på hotell i to dager.

  • Første dag gir deg forståelse for avtaler og regler som du må kjenne til som tillitsvalgt
  • Andre dag gjør deg forberedt til forhandlingene og lærer deg forhandlingsteknikker
  • Det settes av tid til å øve slik at du er bedre forberedt når du skal forhandle på vegne av dine medlemmer

Hva er Grunnkurset for tillitsvalgte?

Grunnkurset er satt sammen for gi deg kunnskapen du trenger for å håndtere tillitsvalgtrollen.

  • Grunnkursets del 1 er digital og tar ca. 4 timer å fullføre
  • Grunnkursets del 2 er kurs på hotell i to dager

Du må ta del 1 før du kommer på del 2. Grunnkurset er obligatorisk, og vi ønsker at du tar det så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt.

Grunnkurset Del 1

På del 1 av Grunnkurset får du en innføring i hvordan samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver er regulert og hvordan dette fungerer i praksis. Du kan ta pauser underveis og gjerne dele opp kurset i kortere økter. Les mer og ta del 1 av Grunnkurset her.

Målgruppe

Grunnkurset er for lokale tillitsvalgte i kommunal sektor. Hele styret er velkommen til å delta.

Reisebestilling og refusjon av utlegg

Tekna er i en overgangsfase til et nytt reisebestillingssystem. Det er fortsatt mulig å bestille gjennom Egencia på telefon 23 15 04 99 eller e-post customer_service@egencia.no. Notér ''Reise belastes Tekna, comcode 825152'' i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i e-posten: Tekna/Tillitsvalgt/23151/Nils Christian Børresen

Overnatting bestiller Tekna til dere som krysser av for dette i påmeldingen. Reisen bestiller du selv, men vent til 14 dager før kursstart i tilfelle kurset må avlyses eller utsettes.

Grunnkurset er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om refusjon av utlegg her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23151

Skriv ut

Informasjon om programmet

Programmet er under utvikling og legges her når det er klart.

  • Her er tidsrammene for grunnkursets del 2:

Torsdag 4. mai 2023

09.30

Registrering og enkel servering

09.45

Oppstart

09.45 - 10.45

Innledning om rollen som tillitsvalgt

10.45 - 11.15

Generelt om drøftingsretten

11.15 - 11.25

Pause

11.25 - 12.25

Omorganiseringer

12.25 - 12.35

Pause

12.35 - 13.00

Politisk besluttet omstilling

13.00

Lunsj

14.00 - 15.15

Ansettelsesprosesser

15.15 - 16.15

Lønnspolitikk/lønnspolitiske drøftingsmøter

16.15 - 16.35

Uenighet med arbeidsgiver

16.35 - 17.30

Oppsummering

17.30

Avslutning første dag

18.30

Aperitiff

19.00

Middag

Fredag 5. mai 2023

09.00

Oppstart dag 2

11.30

Lunsj

15.30

Avslutning