Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Hva er grunnerverv?

Grunnerverv er navnet på prosessen som skjer når det skal tilegnes grunn eller rettigheter, for eksempel til offentlig vei. En forutsetning er at det foreligger en godkjent reguleringsplan og grunnervervet kan lede frem til en avtale eller en ekspropriasjon.

På årets grunnerversdager er vi glade for å kunne presentere problemstillinger fra store grunnerverv sett fra utbyggersiden, men også med et kritisk blikk fra samfunnet rundt oss.

  • et praktisk blikk på grunnerverv til underjordiske anlegg
  • det første samferdselsprosjektet hvor man i fullskala testet ut opsjonsavtaler som en del av grunnervervet
  • jordskifterettens utvidede skjønnskompetanse etter den nye jordskiftelovens kapittel 5.

Hvem deltar?

Konferansen retter seg mot de som jobber med eiendomsrettslige problemstillinger, eksempelvis grunnerverver, planlegger, eiendomsutviklere, jordskiftedommere, jurister, prosjektledere og rådgivere. De tas opp aktuelle problemstillinger som er essensiell ved utbygging av eks. vei og jernbane. Til tross for at selve grunnervervet som oftest hovedsakelig foregår i gjennomføringsfasen, er det meget viktig at planleggere og prosjektleder har kjennskap til prosessen, slik at grunnerverv inntas på et tidlig stadium.

Årlig deltar ca. 50 - 100 deltakere.

Årets viktigste møteplass!

Dette er den viktigste konferansen for deg som jobber med eiendomsrettslige problemstillinger, spesielt problemstillinger tilknyttet grunnerverv. 

Konferansen har en lang tradisjon som en uformell møteplass for hele bransjen. Her gis det gode muligheter for å treffe gamle kjente og skaffe nye kontakter. Du blir oppdatert på faget og rettspraksis, kan diskutere og utveksle erfaringer, og stille dine spørsmål etter hvert foredrag. 

Konferansen avholdes på nyoppusset Thon hotell arena, Lillestrøm.