Grunnerverv er navnet på prosessen som skjer når det skal tilegnes grunn eller rettigheter, for eksempel til offentlig vei. En forutsetning er at det foreligger en godkjent reguleringsplan og grunnervervet kan lede frem til en avtale eller en ekspropriasjon. På årets grunnerversdager er vi glade for å kunne presentere problemstillinger fra store grunnerverv sett fra utbyggersiden, men også med et kritisk blikk fra samfunnet rundt oss.

Meld meg på

Redaksjonen i NRK Brennpunkt presenterer arbeidet med Brennpunkt-dokumentaren fra Ørlandet Flystasjon. Vi er fornøyd med et foredrag fra Sverige om hvordan grunnerverv gjennomføres i nabolandet vårt.

Vi er godt fornøyd med å ha fått Thor Falkanger med for å snakke om Eiendomsgrenser og stedfesting av rettigheter. Falkanger er en av forfatterne bak boken «Tingsrett».

Tekna Samfunnsutviklerne håper at kurset med sin faglige bredde kan gi faglig påfyll som gjør at grunnerverv oppleves som rettferdig for storsamfunnet og de berørte grunneiere.

Jobber du som grunnerverver, har interesse for eller trenger å bli oppdatert på sentrale problemstillinger innenfor fagområdet, så er dette kurset for deg.

FORELESERE

Trond Knapp Haraldsen er seniorforsker ved NIBIO har arbeidd med forskning i over 30 år, både ved NIBIO på Ås, og ved Holt Forskningssenter i Tromsø. Har gjennom sin tid som forsker vært innom mange deler av jordfaget. Dette gjelder spesielt jordflytting i infrastrukturprosjekter og oppbygging av nytt jordsmonn i grønt-anlegg.

Øystein Haugerud fra Fylkesmannen i Buskerud jobbet med landbruksforvaltning siden 1983, og er i dag ansatt hos Fylkesmannen i Buskerud. Der leder han det økologiske foregangsprosjektet Levende matjord.

Cecilie Ellingsen er journalist i NRK og arbeider med å lage dokumentarer for NRK i Brennpunktredaksjonen.

Thor Falkanger er jurist og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Falkanger tok sin juridiske doktorgrad i 1968 og ble professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo i 1970. Han var professor ved Nordisk Institutt for sjørett frem til han gikk av for aldersgrensen i 2004. Hans faglige publikasjoner har kommet innen en rekke rettsområder, men særlig innen sjørett og tingsrett. Falkanger er medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.

Birgitte Akerhaugen (jurist) arbeider som rådgiver i Statens Vegvesen region øst. Hun har spesiell interesse for eiendomsgrenser og hvordan problemstillinger knyttet til disse (juss og faktum) har oppstått og er slik de er.

Kjell Blomseth er uteksaminert ved NLH i 1983. Han har hele sitt yrkesaktive live jobbet i det offentlige. Hans hovedoppgave er grunnerverv, han utfører disse oppgavene daglig gjennom sitt virke i Statens vegvesen region øst. Der er han seksjonssjef for grunnervervene på eiendomsseksjonen.

Trond Håvard Lie er utdannet jordskiftekandidat fra NLH i 1994. Han har hele sin yrkesaktive karriere jobbet med grunnerverv i store samferdselsprosjekter. Han var i 10 år fagansvarlig for grunnerverv i Jernbaneverket. I dag jobber han i Statens vegvesen region sør med grunnerverv.

Dag 1

09:00 - 09:20

Morgenkaffe og registrering

09:20 - 09:30

Velkommen

Tekna Samfunnsutviklerne

09:30 - 10:30

Kommunikasjon: konfliktløsning uten tapere

Steinar Ask, Cerato

10:30 - 10:45

Pause

10:45 - 11:30

Grunnerverv i Sverige

Diskusjon og spørsmål

Linda Aldén, Lantmäteriet Sverige

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 14:00

Store grunnerverv

1) Grunnerverv Ørlandet Flystasjon

2) E18 Lysaker –Sandvika; Grunnerverv i Bærum til 2.400.000.000

Diskusjon og spørsmål

1) Hans Kristian Norset, Støygruppa Ørland og 2) Kjell Blomseth, Statens vegvesen, Region øst

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 15:45

Flytting av jord

1) «Jord er ikke bare jord»

2) Suksessfaktorer for jordflytting i grunnervervet

Diskusjon og spørsmål

1) Øystein Haugerud, Fylkesmannen i Buskerud og 2) Trond Knapp Haraldsen, NIBIO

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 17:00

Presentasjon av Brennpunkt-dokumentar om Ørlandet Flystasjon

Diskusjon og spørsmål

Cecilie Ellingsen, journalist NRK

19:00

Grunnervervsmiddag: Historien og historier rundt grunnerverv

Tor Høie, pensjonert grunnerverver fra Vegvesenet

Dag 2

09:00 - 10:15

Forberedte innlegg

1) “Erstatning for nesten lovlige bygg”

2) “Nøderverv og hjemler for dette”

Diskusjon og spørsmål

1) Sjur Dyrkolbotn, HiB og 2) Trond Håvard Lie, Statens vegvesen Region sør

10:15 - 10:30

Pause og utsjekk

10:30 - 11:30

Eiendomsgrenser og stedfesting av rettigheter

Diskusjon og spørsmål

Thor Falkanger, professor emeritus, UiO

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

Avvik mellom eiendomsgrenser i matrikkelen og de faktiske forhold i marken

Birgitte Akerhaugen, Statens vegvesen

13:15 - 13:30

Pause

13:30 - 15:00

Tidligfase eiendomsutvikling og strategisk kjøp av grunn

1) Strategisk kjøp av grunn

2) Akkvisisjon og site-hunting

1) Trygve Haraldson Prestegard, Statsbygg og 2) Petter Cedell, Selvaag

15:00 - 15:15

Oppsummering og avslutning

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Digitalisering for smart vedlikehold - tilstandsovervåking

26. jan
kl 16:30–18:30

Samferdsel, infrastruktur og areal

Connected vehicle

14. feb
kl 08:30–12:30

Samferdsel, infrastruktur og areal

Infrastrukturdagene 2017

14.–15. feb