8. apr.
kl. 16:00–18:00
Streaming, Nettbasert

Velkommen til årets generalforsamling i FTU – Forum for teknologi og utviklingssamarbeid, en faglig forening i Tekna. NB! Generalforsamling gjennomføres i henhold til vedtekter, men via digital løsning. I denne situasjonen kreves påmelding for å gjennomføre formell årsmøteledelse.

Meld meg på

Beskrivelse

FTU avholder sin generalforsamling 8. april kl. 16.00-18.00. Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Dagsorden er som følger:

  1. Åpning
  2. Årsberetning 2020
  3. Regnskap med revisjonsberetning 2020
  4. Budsjett 2021
  5. Innkomne saker
  6. Valg av styre, valgkomité og revisor
  7. Tanker å bringe videre i det nye styret

Velkommen skal du være!

Sakspapirer kan lastes ned fra FTUs egne nettsider to uker før.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Karriere for seniorer

10. feb.
kl. 13:30–15:00
Streaming, Nettbasert

Ledelse og utvikling

Økonomi for ikke-økonomer | Nettkurs

18. feb.
kl. 09:00–13:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Ledelse og utvikling

Karriere og utvikling i endringstider

15. mars
kl. 13:30–15:00
Streaming, Nettbasert