Hopp til innhold

Frisk Fisk 2022

Call for abstract

Konferansen ønsker å presentere en bredde av aktiviteter innen fiskehelse og velferd. Spesielt oppfordres fiskehelsepersonell til å dele erfaringsbasert kunnskap.  Det inviteres til muntlige innlegg eller posterpresentasjoner innenfor følgende hovedtema:

 • Virussykdommer
 • Bakteriesykdommer
 • Immunologi og vaksineutvikling
 • Parasitter
 • Forebyggende helsearbeid og bekjempelsesstrategier
 • Ernæring
 • Rensefisk
 • Resirkuleringsanlegg
 • Produksjonslidelser
 • Velferd
 • Gjellehelse
 • Sårproblematikk

De tematiske sesjonene vil bli justert i henhold til mottatte sammendrag. De muntlige foredragene kan være forskningsresultater, feltobservasjoner og erfaringer. Det bør legges vekt på å presentere resultater og konklusjoner, og det bes om at det tas hensyn til at presentasjonene skal nå et relativt bredt publikum, dvs nærings- og forvaltningsrepresentanter og praktiske yrkesutøvere innen fiskehelse, i tillegg til forskere. Bruk mest tid på resultatene, og gjerne 1-2 min til å si noe om mulig anvendelse av resultatene. Detaljer rundt samarbeidspartnere, planlegging finansiering og kjent metodikk bør utelates eller begrenses. Presentasjoner av planer for prosjekter og nylig oppstartede prosjekter uten resultater vil ikke bli prioritert som muntlig foredrag. Vi legger opp til at det skal være mulig å gå mellom de parallelle sesjonene, slik at ingen kan få mer enn den avsatte tiden. Konferansen er primært på norsk, men engelsktalende er også velkommen til å delta og presentere. Presentasjonene skal være på 12 min + 3 min med spørsmål.

Vi inviterer også deltagere til å presentere postere på Frisk Fisk-konferansen. Disse bør nå ut til et bredest mulig publikum. Det blir utdeling av en posterpris og en pris for beste presentasjon på konferansen.

Kommersielle aktører er velkommen til å presentere, både muntlig og postere, men det presiseres at det skal legges frem konkrete resultater. Ren produktreklame er ikke tillatt.

Sammendrag skal inkludere tittel, navn på forfattere, adresser, e-postadresser og hvem som finansierer prosjektet. Sammendragene skal være på maks en halv A4-side (skriftstørrelse 12) og vil bli publisert på nett. Bruk Frisk Fisk sin mal: https://forms.gle/MEBSnuWCSgGWoGEE9

Programkomiteen forbeholder seg retten til å avvise sammendrag eller sette opp muntlige presentasjoner som poster eller motsatt.

Sammendrag sendes inn ved hjelp av skjema under knappen på arrangementstiden. Frist; 1. desember 2021. Ved spørsmål, ta kontakt med konferansens sekretariat; Tekna v/ Tone Juel e-post: tone.juel@tekna.no