Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Frisk Fisk 2019

Norges største møteplass for fiskehelse

Frisk Fisk-konferansen er en nasjonal møteplass for fiskehelse, og har som intensjon å være oppdrettsnæringens, forskningsmiljøene og forvaltningen i Norge sin viktigste arena for faglig oppdatering, diskusjoner og nettverksbygging innen fiskehelse. Konferansen arrangeres av Tekna Havbruk og fiskehelse

Kysten rundt

Frisk Fisk- konferansen 2019 gir deg status fra landets fiskehelsetjenester. Kysten rundt gir en god oversikt over fiskehelse og velferd langs Norges kyst fra Sørvest- til Nord-Norge. Utfordringene for fiskens helse er ofte ulik fra landsdel til landsdel og endrer seg også fra år til år. Dyktige foredragsholdere som representerer ulike fiskehelsetjenester vil gi innblikk i de største utfordringene for næringen den siste tiden. 

Presenter din forskning og erfaring

I parallellsesjonene presenteres det siste innen forskning, i tillegg til erfaringer fra næringen. Et bredt spekter av temaer blir belyst som bant annet: immunologi, ILA, lakselus, velferd, bakterier, virus og rensefisk

Konferansen avsluttes med en fellessesjon med overordnet tema velferd.

  • FHF
  • Norges Forskningsråd
  • Veterinærinstituttet
  • Den Norske veterinærforening
  • UiB
  • UiT
  • www.tekna.no