24. okt.
kl. 18:00–19:30

Fremtidens skipsfart vil kunne foregå på ubemannede skip. Seminar med DNV GL og Cavotec Group.

Meld meg på

Beskrivelse

Marinteknisk Selskap og Havneteknisk Gruppe inviterer til seminar.

Øystein Engelhardtsen, Senior Researcher, DNV GL Maritime vil fortelle om autonome og fjernstyrte skip. Introduksjonen av autonome- og potensielt ubemannede løsninger på skip vil fremme et behov for ett sett med standarder og regler som kan sikre ytelsen, kvaliteten og sikkerheten til disse systemene. Denne presentasjonen vil gi en kort introduksjon til DNV GLs aktiviteter innenfor dette temaet og vårt arbeid mot et rammeverk for kvalitetssikring av denne typen systemer.

Videre vil Sofus Gedde-Dahl, Global System Specialist E-Ferries, Cavotec Group gi en innføring om framtidens fortøyningssystemer. Presentasjonen vil gi en innføring i automatisert vakuumbasert automatisk fortøyning for ferger og større bulkskip. Hva betyr dette for bruker og eier av infrastruktur?

Seminaret avsluttes med diskusjon rundt temaene.