2. nov.
kl. 17:00–21:00

Kommunikasjon er viktig både for ledere og i all annen omgang med andre mennesker.

Meld meg på

Beskrivelse

Mål og hensikt

Kurset tar sikte på å gjøre deltakerne bedre i stand til å:

 • Forstå egne og andres reaksjonsmønstre og samspillet mellom mennesker
 • Kommunisere fakta og følelser
 • Samarbeide med andre mennesker
 • Lytte til andre - hva de sier og hva de mener
 • Gi og motta tilbakemeldinger - ros og kritikk
 • Påvirke kommunikasjonen i en gruppe

Kursets innhold

Vi tar opp emner som:

 • Lytte til andre
 • Tale til andre
 • Observasjoner og tolkninger
 • Vurdering av andre og deres budskap
 • Egnes og andres reaksjoner
 • Gjensvar og tilbakemeldinger
 • Gi og ta imot ros -Gi og ta imot kritikk -Selvvurdering -Selvpåvirkning -Hvordan omgås vi med andre -Viktig i god kommunikasjon -Dobbelkommunikasjon -Kroppsspråk.

Undervisningsmåter

Kurset består i hovedsak av øvelser, oppgaveløsning og diskusjon i grupper med eksempler fra det daglige liv og arbeidsplassen. Deltakerne gjør bruk av egne og de andres erfaringer. Korte foredrag utdyper temaene og virker som innspill til oppgavene.

Kursledere Leif-Runar Forsth, Dr.ing. og lederfilosof Bodil Nordvik, daglig leder i IPO AS, www.ipo.no Kursdokumentasjon
Utdelte notater og oppgaver