24.–25. apr.
Kurset er avlyst

Dette kurset er for deg som nettopp er blitt leder eller overveier å bli det. Du lærer hva som skal til for å få det beste ut av dine medarbeidere og skape gode resultater for virksomheten.

Meld meg på

Kurset byr på en unik sammensetning av både den «myke» og «harde» siden ved ledelse. Det vil si at du lærer å være en god og inkluderende leder for dine medarbeidere samtidig som at du får verdifull forretningsforståelse, strategisk teft og innovasjonskompetanse i tillegg.

Læringsubytte:

 • Hva skal til for å bli en god leder i dag - hva kreves av deg og hvordan gjøre det i praksis
 • Tydelig kommunikasjon med gjennomslagskraft
 • Hvordan skape engasjement og eierskap for mål og visjoner
 • Slik håndterer du ulike krav og forventninger fra topp og bunn
 • Forretningsforståelse og strategi – hvordan knytte strategi og drift sammen
 • Hva skaper gode resultater
 • Den digitale lederen – hva kreves av deg og hvordan hente ut effekter av digitaliseringen

Arbeidsform:

Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Programmet følges ikke kronologisk men tilpasses gruppens dynamikk og behov.

For at du skal få best mulig utbytte av kurset vil du i forkant få tilsendt en forventningsavklaring hvor vi ber deg svare på 3 enkle spørsmål.

Målgruppe:

Dette kurset passer for deg som er helt fersk som leder, overveier å bli leder eller allerede er leder men føler behov for ny inspirasjon og faglig oppdatering.

Spesielt henvender vi oss til deg som har bakgrunn som er fagekspert, teknolog, ingeniør eller på annen måte ikke har formell forretnings- eller lederbakgrunn.

Et lynkurs i rollen som ny leder:

I løpet av to intensive dager får du konkrete verktøy og praktiske innspill som gjør hverdagen din som leder enklere å håndtere, og som du umiddelbart kan ta i bruk.

Meld meg på

Se programDette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

DAG 1: LEDELSE, MOTIVAJSON, KOMMUNIKASJON OG TEAM

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe, te og lett bespisning

AGENDA DAG 1

Det selv og ditt potensiale som leder
- Hvem vil du være som leder
- Hvordan utnytte ditt virkelige potensiale
- Slik slipper du din gamle rolle og går inn i rollen som leder

Hvordan lede andre
- Hvordan kan du tilpasse din ledelse til ulike medarbeidere med ulik kompetanse og motivasjon
- Hvordan lede ulike mennesketyper og få det beste ut av hver enkelt
- Slik stiller du krav på en god måte og får andre til å yte sitt beste
- Hva når toppledelse og ansatte drar i hver sin retning med deg i midten?
- Hva er en god lederstil?

Tydelig og klar kommunikasjon med gjennomslagskraft
- Hva kreves av deg for å få til en god kommunikasjon med dine medarbeidere, dine kolleger og toppledelsen
- Hvordan inspirere og engasjere slik at du får alle med deg
- Det er ikke bare hva du sier men hvordan du sier det - kroppsspråk og stemmebruk
- Kommunikasjonsverktøy som sikrer tydelige budskap og åpenhet

Slik håndterer du vanskelig samtaler og konflikter
- Hvordan forebygge konflikter
- Din rolle som leder i en konfliktsituasjon
- Konstruktiv kommunikasjon i vanskelige situasjoner
- Hva menes med manipulering og hersketeknikker og hvordan møte dem
- Hva du gjør når konflikten er en realitet
- Hva gjør du med ansatte som underpresterer

Hva kreves for å skape velfungerende team og trivsel på arbeidsplassen
- Hvordan sette tydelige og oppnåelige mål i en gruppe/et team
- Hvordan skape engasjement og eierskap for mål og visjoner
- Hvordan motivere deg selv og dine medarbeidere
- Økt arbeidsglede gjennom godt samspill

16:00

Oppsummering og avslutning dag 1

08:30 - 09:00

Kaffe, te og lett bespisning for de som ønsker

DAG 2: FORRETNINGSFORSTÅELSE, STRATEGI OG DIGITALISERING

AGENDA DAG 2

Del I: Forretningsforståelse
- Klar forståelse av egen aktivitet og rolle opp mot virksomhetens strategi
- Sentrale elementer som øker forretningsforståelsen
- Forretningsmodeller

Del II: Strategi
- Strategibegrepet og de strategiske fundamentene
- Ulike typer strategier
- Ledelse av strategi; 4 faser:
1. Strategisk analyse
2. Utvikling og utarbeidelse av strategi
3. Gjennomføring
4. Måling og oppfølging
- Hvordan knytte strategi og drift sammen

Del III: Forretningsutvikling, strategi og innovasjon
- Strategi som verktøy for effektivisering og verdiøkning
- Hvordan strategi arbeidet kan fange opp nye muligheter og forretningsmuligheter
- Strategisk innovasjon

Del IV: Hvordan du som leder kan legge til rette for digitalisering gjennom god strategi, struktur og kultur
- Digital strategi
- Praktiske steg; utvikling av god organisasjonskultur som støtter strategien
- Hvordan kan dere etablere god organisasjonsstruktur som åpner for effekter av digitalisering

16:00

Oppsummering og avslutning dag 2

 • Siri Blindheim

  Blindheim er retorikkeksperten, og brenner for å hjelpe deg til mer bevisst bruk av ditt potensial i kommunikasjon med andre. På referanselisten er kunder som SINTEF, NTNU, Norges forskningsråd, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), Miljøverndepartementet, Statoil, GDF Suez (Engie), Petoro og Veidekke.

 • Claus Hornslien

  Hornslien er sertifisert NLP coach, med allsidig yrkeserfaring fra ledelse av mennesker og innen arbeidsavklaring. Han er rå på å stille de rette spørsmålene, slik at du overkommer dine begrensninger, setter deg tydelige mål og blir bedre i stand til å ta helhetlige valg.

  Blindheim og Hornslien er kursledere dag 1.

  De er dedikerte personer som tilsammen har 17 års kursledererfaring i ledelse, coaching, retorikk og presentasjonsteknikk innenfor et bredt spekter av bransjer og på alle nivåer. De legger vekt på å skreddersy kommunikasjons,- og ledertrening som gir motivasjon, mestring og merverdi for deltakerne.

 • Benedicte Hagen Mjøs

  Head of Strategy & Commercial Management Consumer

  Telia Norge AS

  Benedicte har lang ledererfaringer fra blant annet Norsk Hydro og Wilh. Wilhelmsen gjennom 18 år. I mange av disse årene var hun VP Strategi i Wilhelmsen Maritime Services. Hun har i flere år også drevet et lite selskap med fokus på rådgivning innen strategi og organisasjon og som har levert tjenester til både offentlig og privat sektor. I dag er hun Head of Strategy & Commercial Managment Consumer hos Telia Norge AS.

  Benedicte er brennende engasjert i hva som skaper gjennomføringskraft fra strategi til handling i organisasjoner, og har skrevet en rekke artikler på temaet. Hun er kjent for sitt ørneblikk – for å se det store bildet, og for sitt engasjement og sin gjennomføringskraft. Hun lever etter mottoet «Senk ikke ambisjonene – øk heller gjennomføringskraften». Benedicte er en erfaren foredragsholder og kursleder, en rolle hun trives veldig godt i.

  Hagen Mjøs er kursleder dag 2.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Diversity Icebreaker

25. apr.
kl. 17:30–20:30