Dette kurset gir deg en kick-start i din nye jobb som leder. Du lærer hva som skal til for å stå støtt i lederrollen. Du får en økt forståelse for hva rollen som leder innebærer samt gode verktøy og metoder som hjelper deg i hverdagen.

Meld meg på

Du lærer å håndtere både den «mykere» delen av ledelse og den mer «harde» delen som omfatter forretningsforståelse, lønnsomhet og effektivitet. Du får verktøy for å slippe fagekspertisen og vurdere virksomheten som en samlet enhet. Vi ser også på hva som kreves av en leder i digitaliseringens tid.

Kurset gir deg innsikt i:

 • Sjef eller kamerat – hvordan takle balansegangen og våge å være leder
 • Tydelig kommunikasjon med gjennomslagskraft
 • Hvordan skape engasjement og eierskap for mål og visjoner
 • Slik håndterer du ulike krav og forventninger fra topp og bunn
 • Forretningsforståelse og strategi – hvordan knytte strategi og drift sammen
 • Hva skaper gode resultater
 • Den digitale lederen – hva kreves av deg og hvordan hente ut effekter av digitaliseringen

Arbeidsform

Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Programmet følges ikke kronologisk men tilpasses gruppens dynamikk og behov.

Kartleggingsskjema

For at du skal få best mulig utbytte av kurset vil du i forkant få tilsendt en forventningsavklaring hvor vi ber deg svare på 3 enkle spørsmål.

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som er helt fersk som leder, ønsker å bli leder eller bytter lederjobb og ønsker inspirasjon og faglig oppdatering i forbindelse med skiftet. Spesielt henvender vi oss til deg som opprinnelig arbeidet som fagekspert, teknologi, ingeniør eller på annen måte ikke har formell business- og lederbakgrunn.

Styrk din rolle som ny leder

Nå handler det om å finne deg selv i din nye rolle, skape ditt eget fundament som leder og få frem gode resultater gjennom andre.

Meld meg på

Se program

Skriv ut

DAG 1: LEDELSE, MOTIVAJSON, KOMMUNIKASJON OG TEAM

09:30 - 10:00

Registrering, kaffe, te og lett bespisning

10:00 - 17:00

AGENDA DAG 1

Det selv og ditt potensiale som leder
- Hvem vil du være som leder
- Hvordan utnytte ditt virkelige potensiale
- Slik slipper du din gamle rolle og går inn i rollen som leder

Hvordan lede andre
- Hvordan kan du tilpasse din ledelse til ulike medarbeidere med ulik kompetanse og motivasjon
- Hvordan lede ulike mennesketyper og få det beste ut av hver enkelt
- Slik stiller du krav på en god måte og får andre til å yte sitt beste
- Hva når toppledelse og ansatte drar i hver sin retning med deg i midten?
- Hva er en god lederstil?

Tydelig og klar kommunikasjon med gjennomslagskraft
- Hva kreves av deg for å få til en god kommunikasjon med dine medarbeidere, dine kolleger og toppledelsen
- Hvordan inspirere og engasjere slik at du får alle med deg
- Det er ikke bare hva du sier men hvordan du sier det - kroppsspråk og stemmebruk
- Kommunikasjonsverktøy som sikrer tydelige budskap og åpenhet

Slik håndterer du vanskelig samtaler og konflikter
- Hvordan forebygge konflikter
- Din rolle som leder i en konfliktsituasjon
- Konstruktiv kommunikasjon i vanskelige situasjoner
- Hva menes med manipulering og hersketeknikker og hvordan møte dem
- Hva du gjør når konflikten er en realitet
- Hva gjør du med ansatte som underpresterer

Hva kreves for å skape velfungerende team og trivsel på arbeidsplassen
- Hvordan sette tydelige og oppnåelige mål i en gruppe/et team
- Hvordan skape engasjement og eierskap for mål og visjoner
- Hvordan motivere deg selv og dine medarbeidere
- Økt arbeidsglede gjennom godt samspill

DAG 2: FORRETNINGSFORSTÅELSE, STRATEGI OG DIGITALISERING

08:30 - 09:00

Kaffe, te og lett bespisning for de som ønsker

09:00 - 16:00

AGENDA DAG 2

Del I: Forretningsforståelse
- Klar forståelse av egen aktivitet og rolle opp mot virksomhetens strategi
- Sentrale elementer som øker forretningsforståelsen
- Forretningsmodeller

Del II: Strategi
- Strategibegrepet og de strategiske fundamentene
- Ulike typer strategier
- Ledelse av strategi; 4 faser:
1. Strategisk analyse
2. Utvikling og utarbeidelse av strategi
3. Gjennomføring
4. Måling og oppfølging
- Hvordan knytte strategi og drift sammen

Del III: Forretningsutvikling, strategi og innovasjon
- Strategi som verktøy for effektivisering og verdiøkning
- Hvordan strategi arbeidet kan fange opp nye muligheter og forretningsmuligheter
- Strategisk innovasjon

Del IV: Hvordan du som leder kan legge til rette for digitalisering gjennom god strategi, struktur og kultur
- Digital strategi
- Praktiske steg; utvikling av god organisasjonskultur som støtter strategien
- Hvordan kan dere etablere god organisasjonsstruktur som åpner for effekter av digitalisering


Oppsummering og avslutning av kurset

 • Siri Blindheim

  Blindheim er retorikkeksperten, og brenner for å hjelpe deg til mer bevisst bruk av ditt potensial i kommunikasjon med andre. På referanselisten er kunder som SINTEF, NTNU, Norges forskningsråd, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), Miljøverndepartementet, Statoil, GDF Suez (Engie), Petoro og Veidekke.

 • Claus Hornslien

  Hornslien er sertifisert NLP coach, med allsidig yrkeserfaring fra ledelse av mennesker og innen arbeidsavklaring. Han er rå på å stille de rette spørsmålene, slik at du overkommer dine begrensninger, setter deg tydelige mål og blir bedre i stand til å ta helhetlige valg.

  Blindheim og Hornslien er kursledere dag 1.

  De er dedikerte personer som tilsammen har 17 års kursledererfaring i ledelse, coaching, retorikk og presentasjonsteknikk innenfor et bredt spekter av bransjer og på alle nivåer. De legger vekt på å skreddersy kommunikasjons,- og ledertrening som gir motivasjon, mestring og merverdi for deltakerne.

 • Benedicte Hagen Mjøs

  Strateg, senior rådgiver og leder

  Strategen

  Benedicte Hagen Mjøs er strateg, senior rådgiver og leder for Strategen og for kompetansesenteret ”Senter For Gjennomføringskraft”. Hun kommer fra lederroller i Norsk Hydro og Wilh. Wilhelmsen gjennom 18 år. I mange av disse årene var hun VP Strategi i Wilhelmsen Maritime Services. Hun er brennende engasjert i hva som skaper gjennomføringskraft fra strategi til handling i organisasjoner, og har skrevet en rekke artikler på temaet.

  De siste årene har hun drevet et lite selskap med fokus på rådgivning innen strategi og organisasjon, og leverer tjenester til både offentlig og privat sektor. Hun er kjent for sitt ørneblikk – for å se det store bildet, og for sitt engasjement og sin gjennomføringskraft. Hun lever etter mottoet «Senk ikke ambisjonene – øk heller gjennomføringskraften». Benedicte er en erfaren foredragsholder og kursleder, en rolle hun trives veldig godt i.


  Hagen Mjøs er kursleder dag 2.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Fra fagekspert til suksessfull leder

15. mars–20. apr.

Ledelse og utvikling

Nysgjerrig på fremtiden?

20. mars
kl. 16:30–19:30