Hopp til innhold

Forum for koblingsanlegg

Skriv ut

Tirsdag 06. september

09.30

Registrering

09.50

Åpning av konferansen

Sverre Røed-Bottenvann, Tekna

Møteleder Asgeir Mjelve, Elvia

10.00

Omstrukturering i leverandørbransjen

 • Nye navn og selskapsstrukturer
 • Eierskap og konstellasjoner
 • Hvem selger hva?

Espen Bostadløkken, GE. Jens Auset, Hitachi Energy. Erik F. Haagensen, Siemens Energy

10.30

Mellomspennings koblingsanlegg – ny teknologi

 • Brytere
 • Isolasjonssystem
 • Produktportefølje

Rune Glomstein, Siemens AS, Pål Skryten, ABB Electrification, Yngvar Andersson, Schneider

12.00

Lunsj

13.00

Vakuumeffektbryter og trykkluftisolasjon

Erik F. Haagensen, Siemens Energy.

13.30

Effektbryter med CO2

Geir Torbergsen, Hitachi Energy

14.00

Effektbryter med fluornitrilgassblanding

Markus Fagerås, GE

14.30

Nye isolasjons- og brytegasser – hva skjer i CIGRÉ?

 • Arbeidsgrupper og mandat
 • Vurderinger og konklusjoner

Nina Støa-Aanensen, SINTEF Energi

15.00

Pause

15.15

Myndighetspålegg ved bruk av SF6

 • EUs forordning nr. 517/2014
 • Innrapportering av bruk og utslipp
 • Sertifisering for arbeid på brytere og koblingsanlegg

Magne Runde, SINTEF Energi

15.40

Fremtidige EU-restriksjoner knyttet til bruk av SF6

 • Begrensninger på salg av mellomspenningsanlegg?
 • Andre tiltak som vurderes

Johnny Kjønås, Elvia

16.00

Gravearbeider på transformatorstasjon, med overraskelser

 • Gjenglemte fenghetter
 • Induserte spenninger
 • Risikovurderinger og tiltak

Atle Pedersen, SINTEF Energi

16.30

Slutt dag en

17.30

Aperitiff

18.00

Middag

Onsdag 07. september

Møteleder Magne Runde, SINTEF Energiforskning

08.30

Spesifisering av effektbrytere

 • Standarder
 • Spolejordet vs direktejordet nett

Guilhem Blanchet, Statnett

09.15

Konvensjonelle måletransformatorer

 • Dimensjonering
 • Ytelse
 • Eksempler

Stein Ingebrigtsen, Statnett

09.45

Digitale måletransformatorer

 • Teknologi
 • Spesifisering og prosjektering
 • Installasjon

Karl Pollestad, Elvia

10.15

Pause

10.30

Brann i koblingsanlegget i Mosjøen transformatorstasjon

 • Hendelsesforløp
 • Årsak
 • Gjenoppbygging

Ståle Hansen, Statnett

11.00

Havari av kombinerte strøm/spenningstransformatorer

 • Hendelsesforløp
 • Overspenninger
 • Ferroresonans

Ståle Hansen, Statnett

11.30

SF6 kontra vakuum - strategisk valg og bedriftsøkonomi?

Trond Eriksen, Glitre Energi

12.00

Lunsj

13.00

Prosjekt 132 kV Hasle – Råde – Halmstad

 • Kraftledning inkludert koblingsanlegg i Hasle
 • Ny transformatorstasjon i Råde
 • Utvidelse av Halmstad

Asgeir Mjelve, Elvia

13.30

Elektrifisering av kollektivtransport – Case fra Ruter

 • Busser
 • Ferger
 • Konsekvenser for nettet

Elvia

14.00

Hybride koblingsanlegg for 132 kV

 • IEC 62271-205 Mixed Technology Switchgear
 • Løsninger og konfigurasjoner
 • Eksempler på stasjonsarrangement
 • Installasjon, drift og vedlikehold

Dirk Notroff, GE

14.30

Avslutning