14.–15. nov.

På dette kurset gis det en oppdatert gjennomgang av de sentrale reglene for anskaffelser i forsyningssektoren. Regelverkets krav illustreres med eksempler fra praksis fra EU-domstolen, EFTA-domstolen og norske domstoler.

Meld meg på

Mange som jobber i norsk næringsliv og kommunal sektor må nå forholde seg til Forsyningsforskriften i stedet for reglementet for offentlige anskaffelser.

Dette kurset går over to dager og gir praktiske råd og tips til hvordan oppdragsgivere og leverandører bør forholde seg til det nye anskaffelsesregelverket for forsyningssektoren og gir deg et praktisk innblikk i konsekvensene av endringene.

På kurset lærer du om:

Dag 1 gjennomgås planlegging av en konkurranse og utformingen av et konkurransegrunnlag, inkludert

 • Hvilke regler som gjelder, unntaksbestemmelser mv
 • Planlegging av offentlige anskaffelser
 • Valg mellom ulike anskaffelsesprosedyrer
 • Valg av kvalifikasjonskrav, spesifikasjoner og tildelingskriterier
 • Kunngjøring

Dag 2 gjennomgås gjennomføringen av konkurransen fra søknader og tilbud er mottatt og frem til kontrakt er inngått. Blant de temaene som gjennomgås er

 • Bedømmelse av leverandørenes kvalifikasjoner
 • Vurdering av forbehold og avvik
 • Adgangen til å innhente supplerende informasjon
 • Tilbudsevaluering og valg av det beste tilbudet
 • Begrunnelsesplikt
 • Avlysning av konkurransen
 • Erstatning
 • Kontraktsoppfølging og endringer av kontrakten

Kursholdere er advokat Sjur Ringstad og advokat Lars Baklund fra Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS, samt advokatfullmektig Mikael Eriksen.

Alle kursholderne er erfarne anskaffelsesadvokater som er mye brukt som foredragsholdere.

Dette kurset passer for:

 • Leverandører som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser
 • Oppdragsgivere som foretar innkjøp
 • Innkjøpsrådgivere og juridiske rådgivere

Kurset egner seg for deg som allerede har kjennskap til regelverket, men passer også for deg som ønsker en god introduksjon til det.

Skriv ut

09.30

Registrering og lett frokost

10.00 - 17.00

Program dag 1

Dag 1 gjennomgås planlegging av en konkurranse og utformingen av et konkurransegrunnlag, inkludert:
- Hvilke regler som gjelder, unntaksbestemmelser mv
- Planlegging av offentlige anskaffelser
- Valg mellom ulike anskaffelsesprosedyrer
- Valg av kvalifikasjonskrav, spesifikasjoner og tildelingskriterier
- Kunngjøring

Lunsjpause kl. 1200-1300, og vi legger inn jevnlige pause der det passer i programmet

17.00

Slutt dag 1

09.30 - 16.30

Program dag 2

Dag 2 gjennomgås gjennomføringen av konkurransen fra søknader og tilbud er mottatt og frem til kontrakt er inngått. Blant de temaene som gjennomgås er:
- Bedømmelse av leverandørenes kvalifikasjoner
- Vurdering av forbehold og avvik
- Adgangen til å innhente supplerende informasjon
- Tilbudsevaluering og valg av det beste tilbudet
- Begrunnelsesplikt
- Avlysning av konkurransen
- Erstatning
- Kontraktsoppfølging og endringer av kontrakten

Lunsjpause cirka kl. 1200-1300, vi legger inn jevnlige pauser der det passer i programmet.

 • Lars Baklund

  advokat

  Advokatfirmaet Nicolaisen ANS

  Lars Baklund har betydelig erfaring og kompetanse. Han arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene fast eiendom, IKT, offentlige anskaffelser og selskapsrett. Lars har praktisert som advokat siden 1999 og er i dag partner hos Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS. Før advokatpraksisen arbeidet han i Justisdepartementet og deretter i Opplysningsvesenets fond (statens forvaltning av prestegårdene og en av Norges største grunneiere). Lars er også universitetslektor ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), institutt for eiendom og juss. Her arbeider han vesentlig med selskapsrett, insolvens/konkurs/gjeldsforhandling og plan- og bygningsrett. Han er i tillegg mastergradsveileder og eksamenssensor.

 • Mikael Eriksen

  advokatfullmektig

  Advokatfirmaet Nicolaisen ANS

  Mikael er en advokatfullmektig som jobber bredt innenfor alle firmaets rettsområder. Han er utdannet fra UiO og fullførte mastergraden i rettsvitenskap med profil i marked, innovasjon og konkurranse. Han har fra studiet en spesiell interesse for EU/EØS-rett, og tok valgfagene EU substantive law, EU competition law, opphavsrett, offentlige anskaffelser og entrepriserett. Mastergraden skrev han innenfor anskaffelsesretten med avhandlingen: "Avlysning av offentlige anskaffelser: Særlig om saklighetskravet og spesielle avlysningssituasjoner"

 • Sjur Ringstad

  advokat

  Advokatfirmaet Nicolaisen ANS

  Sjur Ringstad har omfattende erfaring knyttet til kontraktsrett, herunder forhandlinger, IT kontrakter, entreprise, offentlige anskaffelser, selskapsrett og fast eiendom. Gode engelskkunnskaper. Sjur er partner hos Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS. Sjur startet i advokatbransjen i 1996 og har omfattende erfaring både som intern bedriftsadvokat/juridisk rådgiver og som privatpraktiserende advokat. Sjur kurser klienter og andre i kontraktsforhandlingsteknikk og andre temaer innenfor hans fagområder og fasiliterer blant annet temakvelder om relevante temaer, eksempelvis om utbygging av tredje rullebane på Oslo Lufthavn.Lars Baklund har betydelig erfaring og kompetanse. Han arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene fast eiendom, IKT, offentlige anskaffelser og selskapsrett. Lars har praktisert som advokat siden 1999 og er i dag partner hos Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS. Før advokatpraksisen arbeidet han i Justisdepartementet og deretter i Opplysningsvesenets fond (statens forvaltning av prestegårdene og en av Norges største grunneiere).

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Cocktailkurs med Tekna

20. apr.
kl. 18.00–21.00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Medlemsmøte: Veiutbygginger i Moss

25. apr.
kl. 18.00–20.00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

23.–24. mai