På dette kurset gis det en oppdatert gjennomgang av de sentrale reglene for anskaffelser i forsyningssektoren. Regelverkets krav illustreres med eksempler fra praksis fra EU-domstolen, EFTA-domstolen og norske domstoler.

Meld meg på

Mange som jobber i norsk næringsliv og kommunal sektor må nå forholde seg til Forsyningsforskriften i stedet for reglementet for offentlige anskaffelser.

Dette kurset går over to dager og gir praktiske råd og tips til hvordan oppdragsgivere og leverandører bør forholde seg til det nye anskaffelsesregelverket for forsyningssektoren og gir deg et praktisk innblikk i konsekvensene av endringene.

På kurset lærer du om:

Dag 1 gjennomgås planlegging av en konkurranse og utformingen av et konkurransegrunnlag, inkludert

 • Hvilke regler som gjelder, unntaksbestemmelser mv
 • Planlegging av offentlige anskaffelser
 • Valg mellom ulike anskaffelsesprosedyrer
 • Valg av kvalifikasjonskrav, spesifikasjoner og tildelingskriterier
 • Kunngjøring

Dag 2 gjennomgås gjennomføringen av konkurransen fra søknader og tilbud er mottatt og frem til kontrakt er inngått. Blant de temaene som gjennomgås er

 • Bedømmelse av leverandørenes kvalifikasjoner
 • Vurdering av forbehold og avvik
 • Adgangen til å innhente supplerende informasjon
 • Tilbudsevaluering og valg av det beste tilbudet
 • Begrunnelsesplikt
 • Avlysning av konkurransen
 • Erstatning
 • Kontraktsoppfølging og endringer av kontrakten

Kursholdere er advokat Sjur Ringstad og advokat Lars Baklund fra Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS, samt advokatfullmektig Ann Kristin Sweberg Mikkelsen

Alle kursholderne er erfarne anskaffelsesadvokater som er mye brukt som foredragsholdere.

Dette kurset passer for:

 • Leverandører som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser
 • Oppdragsgivere som foretar innkjøp
 • Innkjøpsrådgivere og juridiske rådgivere

Kurset egner seg for deg som allerede har kjennskap til regelverket, men passer også for deg som ønsker en god introduksjon til det.

 • Lars Baklund

  advokat

  Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

 • Ann Kristin Sveberg Mikkelsen

  advokafullmektig

  Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

 • Sjur Ringstad

  advokat

  Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging