20. apr.
kl. 08:45–10:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Er du en dyktig forhandler? Du skal være godt forberedt, selvsikker og tålmodig ved forhandlingsbordet.

Meld meg på

Beskrivelse

Forberedelser

Tekna har satt sammen en "pakke" bestående av et grunnkurs og en spørretime som til sammen vil gjøre deg bedre rustet til å forhandle for dine medlemmer. Du må se dette grunnkurset før spørretimen (tar 60 minutter).

Spørretime om forhandlingene

Her åpner vi for aktiv deltakelse, erfaringsutveksling og nyttige tips som du kan ta med deg inn i forhandlingene.

Sammen med grunnkurset du må se før møtet, vil spørretimen lære deg hva som kjennetegner en god forhandler og hvordan du bør gå frem i forhandlingene, det være seg på arbeidsplassen eller med andre parter.

Som tillitsvalgt må du vite hva som kan forventes på hvert trinn i forhandlingene. Det bør stå klart for deg hva du ønsker og ikke minst hva motparten er ute etter. En dyktig forhandler har kunnskaper om forhandlingsteknikker og bruker dem der det er hensiktsmessig.

Målgruppe

Kurset er for lokale tillitsvalgte i virksomhetene, og lærer deg generell forhandlingsteknikk uavhengig av sektor. Dersom du spesielt ønsker opplæring i forhandlinger i statlig sektor, bør du i stedet melde deg på vårt sektorspesifikke kurs til høsten.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet disse kursene:

Nettkursene:

Ordinære tillitsvalgtkurs: Vi anbefaler deg å ta kursene i rekkefølgen du ser her.

For privat sektor:

  1. Lov og avtale i privat sektor
  2. Forhandlingsteknikk
  3. Omstilling og nedbemanning

For statlig sektor:

  1. Lov og avtaleverk i statlig sektor og
  2. Årets lokale forhandlinger eller Forhandlingsteknikk
  3. Omstilling i statlig sektor

For kommunal sektor:

  1. Innføring: Bli tryggere i din rolle som tillitsvalgt i kommunal sektor
  2. Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor
  3. Forhandlingsteknikk

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.