Er du en dyktig forhandler? Du skal være godt forberedt, selvsikker og tålmodig ved forhandlingsbordet.

Meld meg på

Som tillitsvalgt må du vite hva som kan forventes på hvert trinn i forhandlingene. Det bør stå klart for deg hva du ønsker og ikke minst hva motparten er ute etter. Er du dyktig, har du kunnskap om forhandlingsteknikker og bruker dem der det er hensiktsmessig.

Teknas kurs "Forhandlingsteknikk" lærer deg hva som kjennetegner en god forhandler og hvordan du bør gå frem i forhandlingene, det være seg på arbeidsplassen eller med andre parter.

Kurset lærer deg generell forhandlingsteknikk uavhengig av sektor. Dersom du spesielt ønsker opplæring i forhandlinger i statlig sektor, bør du i stedet melde deg på vårt sektorspesifikke kurs Årets lokale forhandlinger i staten i september.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet disse grunnkursene:

Nettkursene:

Ordinære tillitsvalgtkurs:

For privat sektor:

 • Lov og avtale i privat sektor
 • Omstilling og nedbemanning
 • Forhandlingsteknikk

For statlig sektor:

 • Lov og avtaleverk i statlig sektor og
 • Omstilling i statlig sektor
 • Årets lokale forhandlinger eller Forhandlingsteknikk

For kommunal sektor:

 • Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor
 • Forhandlingsteknikk

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Torsdag 1. februar 2018

Kursledere fra Teknas forhandlingsseksjon

09:30 - 10:00

Registrering og enkel servering

10:00

Innledning og presentasjon av deltakere og forelesere

 • Tillitsvalgtrollen
 • Ulike rammeverk innenfor ulike områder
 • Utgangspunktet for forhandlingene

13:00

Lunsj

14:00

Viktigste egenskapene til en tillitsvalgt i Tekna

 • Innledning
 • Øvingsoppgave

15:00

Forberedelser til forhandlingene

 • Forhandlingsprosessen
 • Forutsetninger
 • Rammer
 • Taktikk og strategi

16:00

Forhandlingsoppgave om lønn

 • Innledning
 • Oppsummering

18:30

Avslutning dag 1

20:00 - 22:00

Middag

Fredag 2. februar 2018

09:00

Gjennomføring av forhandlingene

 • Drøftinger, Forslag, Hvis/så
 • Kommunikasjon

11:30

Lunsj

12:30

Etter forhandlingene

 • Enighet eller brudd?
 • Øvingsoppgave - særavtale

14:30 - 15:00

Oppsummering og avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 18250/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 18250.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen eller i e-post til reiseregning@tekna.no