13.–14. nov.

Er du en dyktig forhandler? Du skal være godt forberedt, selvsikker og tålmodig ved forhandlingsbordet.

Meld meg på

Som tillitsvalgt må du vite hva som kan forventes på hvert trinn i forhandlingene. Det bør stå klart for deg hva du ønsker og ikke minst hva motparten er ute etter. Er du dyktig, har du kunnskap om forhandlingsteknikker og bruker dem der det er hensiktsmessig.

Teknas kurs "Forhandlingsteknikk" lærer deg hva som kjennetegner en god forhandler og hvordan du bør gå frem i forhandlingene, det være seg på arbeidsplassen eller med andre parter.

Kurset lærer deg generell forhandlingsteknikk uavhengig av sektor. Dersom du spesielt ønsker opplæring i forhandlinger i statlig sektor, bør du i stedet melde deg på vårt sektorspesifikke kurs Årets lokale forhandlinger i staten, 6. og 7. september.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet disse grunnkursene:

Nettkursene:

Ordinære tillitsvalgtkurs:

For privat sektor:

 • Lov og avtale i privat sektor
 • Omstilling og nedbemanning (nytt som grunnkurs fra høsten 2017)
 • Forhandlingsteknikk

For statlig sektor:

 • Lov og avtaleverk i statlig sektor og
 • Omstilling i statlig sektor (nytt som grunnkurs fra høsten 2017)
 • Årets lokale forhandlinger eller Forhandlingsteknikk

For kommunal sektor:

 • Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor
 • Forhandlingsteknikk

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Mandag 13. november 2017

Kursledere fra Teknas forhandlingsseksjon

09:30 - 10:00

Registrering og enkel servering

10:00

Innledning og presentasjon av deltakere og forelesere

 • Tillitsvalgtrollen
 • Ulike rammeverk innenfor ulike områder
 • Utgangspunktet for forhandlingene

13:00

Lunsj

14:00

Viktigste egenskapene til en tillitsvalgt i Tekna

 • Innledning
 • Øvingsoppgave

15:00

Forberedelser til forhandlingene

 • Forhandlingsprosessen
 • Forutsetninger
 • Rammer
 • Taktikk og strategi

16:00

Forhandlingsoppgave om lønn

 • Innledning
 • Oppsummering

18:30

Avslutning dag 1

20:00 - 22:00

Middag

Tirsdag 14. november 2017

09:00

Gjennomføring av forhandlingene

 • Drøftinger, Forslag, Hvis/så
 • Kommunikasjon

11:30

Lunsj

12:30

Etter forhandlingene

 • Enighet eller brudd?
 • Øvingsoppgave - særavtale

15:00 - 16:00

Oppsummering og avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging. Derfor ønsker vi at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har mulighet til det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon samt oppholdsutgifter på hotellet. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Det den enkelte bestiller for egen regning betales direkte til hotellet før avreise.

Flybilletter bestilles av den enkelte gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/17267/Børresen

Tekna dekker reise og opphold i forbindelse med tillitsvalgtkursene. Tillitsvalgte i stat og kommune har rett på fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs, ref Hovedavtalen § 3.6. i kommunal sektor og Hovedavtalen § 39 i statlig sektor.

I privat sektor har tillitsvalgte rett til fri, og de fleste arbeidsgivere gir fri med lønn. Tillitsvalgte i Spekterområdet har også rett på fri med lønn ihht Hovedavtalens § 52. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna.