7. mars 2022
kl. 19:30–20:30

Vi er midt i en rivende digital utvikling. Hvordan ser det neste tiåret ut?

Meld meg på

Beskrivelse

2010-tallet var perioden da en mobil gikk fra å være en klump i lomma til en skjerm alle har og bruker ofte. Den digitale hverdagen fram mot 2020 vil trolig bli helt annerledes igjen, og utviklingen vil bli påvirket av (minst) tre forhold:

  • Nye teknologier; smarte klokker, ringer, personlige assistenter, briller med innlagt skjerm og tjenester basert på kunstig intelligens

  • Den dominerende markedsposisjonen til de store teknologiselskapene i Silicon Valley som Google, Amazon og Facebook

  • Lovgivning, reguleringer og anbefalinger i EU og USA

Vi prøver å gi et overblikk over hovedtrender og nøkkelaktører i denne utviklingen. En god forståelse av hva som driver utviklingen kan være en god måte å møte 'den neste bølgen' av ny teknologi på.

Om foredragsholderne

Foredragsholdere Tobias Dahl (SINTEF/UiO) og Gudbrand Eggen (StartupLab) startet med spillutvikling på gutterommet på 90-tallet, og har overlevd flere oppstarter og opphold i Silicon Valley. De reiser regelmessig på konferanser for å finne ut hva som skjer i tech-verden.

Om gjennomføring

Høsten 2021 håper vi det vil være mulig med fysisk oppmøte i kombinasjon med streaming. Seminaret vil da gjennomføres i Forskningsparken. Vi følger de til en hver tid gjeldende smittevernregler. Nærmere informasjon kommer.

Om Foreldreprat x Tech nights

Tekna er brennende opptatt av hvordan vi kan oppmuntre barna våre til å dyrke nysgjerrighet, være tålmodige i møte med utfordringer og la seg begeistre av læring. I webinarserien Foreldreprat x Tech nights tar vi opp spørsmål rundt teknologi, skjermbruk og sosiale medier hos barn i barneskolealder. Vi mener at foreldre trenger mer informasjon om hva slags teknologi og hvilken programvare barna våre møter både i og utenfor skolen. Denne foredragsserien er primært lagt opp for foreldre med barn i barneskolen, fra 1.-7. trinn.

Les mer her!

Samarbeidspartnere

  • Forskningsparken
  • SINTEF
  • Universitetet i Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Realfag og utdanning

NTNU, Researcher's night – Live

24. sep.
kl. 18:30–20:30
Newton Sunndal, SUNNDALSØRA

Realfag og utdanning

Geolab for barn fra 10 til 12 år

25. sep.
kl. 16:00–18:30

Realfag og utdanning

Høstens skumleste byvandring

24. okt.
kl. 18:55–20:30
Ilen kirke, TRONDHEIM