26. jan.
kl. 18.00–20.00

Prosjektsjef Morten Lossius fra Nye Veier gir en orientering om utbyggingsprosjektet.

Meld meg på

Beskrivelse

Det skal bygges ut om lag 17 km firefelts vei, samt flere tunneler og bruer, blant annet ny Grenlandsbru. EIFFAGE Génie Civil er totalentreprenør for utbyggingen. Strekningen er delt inn i tre delparseller.

E18 Lanner-Langangen i nord og E18 Rugtvedt-Kjørholt i sør er under bygging. På delparsellen E18 Kjørholt – Preståsen skal EIFFAGE og Nye Veier gjennom en samhandlingsfase for å optimalisere prosjektet og få vedtatt reguleringsplan. Anleggsarbeidene har startet opp.

Forslag til reguleringsplan for E18 Preståsen-Kjørholt er lagt ut til offentlig ettersyn og høring med frist for innspill 10. desember 2021. Ny E18 Langangen-Rugtvedt skal etter planen åpnes i 2025.

Morten Lossius fra Nye Veier vil fortelle mer om dette store prosjektet og det vil bli muligheter for å stille spørsmål.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Autonom sjøtransport med ny navigasjonsteknologi

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

10.–11. mai