19. apr.
kl. 09:30–16:30

På dette kurset blir du som tillitsvalgt bedre rustet til å stå i tillitsvalgtrollen når du møter medlemmer i det som kan oppleves som kriser. Som deltaker får du dele erfaringer og løsninger med andre tillitsvalgte.

Meld meg på

Fordypningskurs

Dette dagskurset er et fordypningskurs av kveldskursene som har gått i Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Haugesund, og egner seg for både dere som har deltatt der, eller som ikke har vært med tidligere.

På dette kurset får du:

 • Forberede deg på å takle dine egne og kollegaers reaksjoner gjennom psykologveiledning
 • Bli kjent med hvordan dette treffer deg i rollen som tillitsvalgt
 • Enkle verktøy til å ramme inn vanskelige samtaler
 • Du får også en liten smakebit på de viktigste reglene i nedbemanningsprosesser

Hvordan håndtere både dine egne og andres reaksjoner

Tekna-tillitsvalgte har i den senere tid vært involvert i flere saker der medlemmer har blitt rammet av nedbemanninger. Dette er situasjoner som ofte oppleves utfordrende og følelsesmessig belastende. Under omstilling kan både ansatte og tillitsvalgte komme i strekk, og de grunnleggende behovene vi alle har for mening og mestring, respekt og påvirkning kommer i spill. Det blir viktigere enn noen gang å opptrer både profesjonelt og menneskelig. Tekna er opptatt av å sette våre tillitsvalgte i best mulig stand til å ivareta medlemmer og seg selv i slike situasjoner.

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i private-, statlige og kommunale virksomheter.

Merk deg muligheten

Delta på kurset Omstilling og nedbemanning i privat sektor som går samme sted dagen før og som tar for seg jussen knyttet til omstillingsprosesser (egen påmelding i lenken).

Skriv ut

09:15

Registrering og noe å spise

09:30

Bli kjent med de viktigste reglene rundt omstillingsprosesser

 • Forstå hvordan reglene kan brukes som tillitsvalgt
 • Bli kjent med hva Tekna kan gjøre for tillitsvalgte og medlemmer som er i fare for å miste jobben

10:30

Pause

10:45

Hvordan takle rollen som tillitsvalgt i – og etter nedbemanningsprosesser

(Innlegg og grupperefleksjon)

 • Lær deg enkle verktøy for å få til gode møter og samtaler
 • Hvordan ramme inn vanskelige samtaler?
 • Hvordan treffer omstillingsprosesser Teknas medlemmer?
 • Hvordan treffer dette deg i rollen som tillitsvalgt?
 • Deling av tanker, erfaringer, dilemma og mestringsstrategier

11:30

Lunsj

12:30

Hvordan takle rollen fortsetter

16:30

Avslutning

16:30

Middag for de som ønsker det

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen om du har mulighet for det. Kryss av for ditt ønske i påmeldingen, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 18254/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 18254.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn ved innsending av refusjon for dine reiseutgifter.

 • Cecilie Byholt Endresen

  Bjørnson AS